W3CDigital World Forum

W3C söker efter partners att utforska hur mobil teknologi minskar den digitala klyftan

Multidisciplinärt forum fokuserar på utmaningar som tillgång, förståelighet, uthållighet

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94 eller +33 6 76 86 33 41
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Finns även på engelska, franska, japanska; dessutom som översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 27 maj 2008 -- Idag inbjuder W3C alla att deltaga i en ny grupp med uppdrag att utforska mobil teknologis möjlighet att överbrygga den digitala klyftan. Intressegruppen om mobila webbens användning för social utveckling (Mobile Web For Social Development (MW4D) Interest Group) kommer att studera de utmaningar som landsbygdbefolkning och underpriviligierade grupper står inför vad gäller att använda informations- och kommunikationsteknologi. Intressegruppen MW4D erbjuder ett multidisciplinärt forum för diskussioner om sådana frågor, och därmed bidraga till W3C:s mål att göra webben tillgänglig för alla.

"Ett otal studier har visat att mobila teknologier ger positiva effekter för utvecklingsländer", säger Ken Banks, en av ordförandena i MW4D-gruppen, och grundare av kiwanja.net. "Mobiltelefoner ger tillgång till finansiella tjänster, skapar arbetstillfällen, och ger tillgång till sjuk- och hälsovård och värdefulla informationstjänster. Vi måste hantera viktiga utmaningar som avsaknad av standarder för de apparater som slutanvändare utnyttjar, begränsningar i nätverken, kostnader för utnyttjande av tjänster, problem med förståelighet, och insikter i vilka informationsbehov som är mest viktiga för en landsbygdsbefolkning. För att åstadkomma detta krävs en multidisciplinär ansats -- och denna nya grupp tar nu ett steg i denna riktning."

Detta steg är del i en växande uppsättning initiativ inom W3C som berör social utveckling. Gruppens uppstart sammanfaller med W3C Workshop on the Role of Mobile Technologies in Fostering Social Development, 2-3 juni 2008, i São Paulo, Brasilien. Workshopens mål är, som betonas i en nyligen utgiven pressrelease, att identifiera utmaningar vad gäller hur e-tjänster kan tillhandahållas via mobiltelefoner till människor i utvecklingsländer.

Mobil teknologi kan ge fler tillgång till webben

Enligt GSMA och ITU (GSMA-rapport 2006 "Universal Access", ITU-rapport 2007 "Telecommunication/ICT Markets and Trends in Africa"), hade vid slutet av 2007 fler än 3 miljarder människor tillgång till en mobiltelefon och 80% av jordens befolkning levde inom områden med GSM-täckning. Dessa siffror underbygger åsikten att mobiltelefoner kan vara en plattform på vilken tjänster för sjuk- och hälsovård, utbildning, näringsliv och offentlig sektor kan erbjudas till landsbygd. Men det finns fortfarande kritiska utmaningar för att i praktiken kunna erbjuda tillgång till dessa befolkningsgrupper och att tillhandahålla lokalt innehåll och lokala tjänster.1

Den nya intressegruppen MW4D kommer att studera dessa utmaningar, identifiera de mest lovande sätten att hantera dem, och föreslå en plan för framtida arbete. För att lyckas i sitt arbete måste MW4D få tillgång till expertis i olika områden, och inbjuder därför personer och organisationer att deltaga och bibringa sin expertkunskap i mobila teknologier, webteknologier, användbarhet, uthållighet och entreprenörskap. W3C söker speciellt efter icke-statliga organisationer (NGO) med praktisk erfarenhet och expertis, samt akademiker från utvecklingsländer, för att identifiera behov och krav hos målgrupper.

W3C startar denna grupp inom ramen för Europeiska Unionens sjunde forskningsramprogram (FP7), del av projektet Digital World Forum. Detta arbete ingår i W3C:s satsning på den mobila webben (MWI), vars mål är att identifiera och hantera utmaningar och hinder med att med mobila medel utnyttja webben.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 440 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/