W3C

W3C-standarder förbättrar upplevelsen av den mobila webben

Nytt arbete påbörjas - riktlinjer för mobila webbtillämpningar

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns även på engelska, franska och japanska; dessutom i översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 29 juli 2008 -- W3C kan idag meddela att det finns nya standarder som gör det lättare för användare att webbsurfa på mobila apparater. Mobile Web Best Practices 1.0, publicerad som en W3C Recommendation, sammanställer erfarenheter från många olika intressenter i den mobila webben till praktiska råd om hur man skapar mobilanpassat innehåll.

"Innehållsutvecklare för den mobila webben har nu stabila riktlinjer och mogna verktyg som hjälper dem att skapa en bättre upplevelse av den mobila webben", säger Dominique Hazaël-Massieux, som leder W3C:s arbete med den mobila webben. "För att stödja W3C:s arbete att bygga en webb för alla sammanhang, så vill vi stödja gruppen av utvecklare genom att erbjuda verktyg som bidrar till en givande upplevelse för användaren av den mobila webben".

Riktlinjer för konstruktion i den mobila webben fokuserar på mobila utmaningar

Mobile Web Best Practices flip card excerpt Utskriftsanpassade beskrivningar av praktiska råd för mobila webben som sammanfattar riktlinjerna.

Användare som vill använda den mobila webben "på fältet" exponeras för flera utmaningar, såsom variationsrikedom i hårdvara och mjukvara, begränsningar i apparater och begränsad bandbredd. Mobile Web Best Practices 1.0 hjälper innehållsförfattare att hantera dessa problem och att utveckla innehåll som fungerar på en bred uppsättning mobila apparater. Författare och andra innehållsutvecklare hittar här praktiska råd om hur man hanterar de problem en användare ställs inför, t.ex. vid inmatning av data och vid sidrullning.

Fram till idag har innehållsutvecklare konfronterats av ytterligare en utmaning -- en varierande uppsättning av uppmärkningsspråk specialiserade för mobil användning. I och med att XHTML Basic 1.1 Recommendation publiceras idag, vilket är det rekommenderat formatet för de nu framtagna råden och riktlinjerna, så ser vi nu en konvergens inom området mobila uppmärkningsspråk, bl.a. de som utvecklas av Open Mobile Alliance (OMA).

W3C mobileOK granskaren (beta), som bör användas tillsammans den välkända W3C-valideraren, hjälper utvecklare att utvärdera innehåll som skall levereras på den mobila webben.

Nästa steg: Riktlinjer för mobila webbtillämpningar

Enligt Juniper Research, så kommer "den globala marknaden för Mobile Web 2.0 att vara värd 22.4 miljarder USD år 2013, jämfört med 5.5 miljarder USD idag". För att utnyttja denna tillväxt så har arbetsgruppen för goda råd om mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group", MWBP) idag publicerat ett första utkast av nästa generations riktlinjer, Mobile Web Application Best Practices, inriktad på mobila webbtillämpningar. Medan det ursprungliga dokumentet om goda råd och riktlinjer fokuserade på traditionell webbsurfning, så har dessa nya riktlinjer fokuserat på användning av webbtillämpningar och gränssnittskomponenter ("widgets") för interaktion med användare på mobila apparater. Exempelvis kan leverantörer av mobilt innehåll använda webbtillämpningar tillsammans med geopositionsinformation för att ge användare ett rikare utbud av platsbaserade tjänster och gränssnitt.

W3C tar även fram material som hjälper författare att förstå hur de skall skapa innehåll som är såväl lämpat för mobila apparater som tillgängligt för användare med funktionshinder. Ett utkast av Relationship between Mobile Web Best Practices (MWBP) and Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) har tagits fram i samarbete mellan arbetsgruppen för goda råd om mobila webben och WAI:s arbetsgrupp för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet ("WAI Education and Outreach Working Group", EOWG)

Deltagare i arbetsgruppen MWBP, bl.a. ledande aktörer i den mobila industrin och representanter för sponsorerna av W3C:s Mobile Web Initiative (MWI), uttalar sitt stöd för de idag publicerade teknologierna för den mobila webben.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/