W3C

W3C förenklar arbetet att skapa talbaserade webbtillämpningar

Specifikation av uttalslexikon sänker kostnad genom återanvändning

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Fumihiro Kato <fumi@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns även på engelska och franska dessutom i översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 14 oktober 2008 -- W3C publicerade idag en standard som kommer att förenkla utvecklingen av webbtillämpningar som talar till och lyssnar på sina användare. Pronunciation Lexicon Specification (PLS) 1.0 är den nya byggklossen i W3C:s ramverk för talade gränssnitt (Speech Interface Framework) som lägger grunden för webbtillämpningar som drivs av röst och tal. PLS kan reducera utvecklingskostnaden för sådana tillämpningar, genom att man kan dela och återanvända uttalslexikon. Dessutom kan PLS göra det enklare att anpassa tillämpningar till olika språkområden genom att särskilja uttalsaspekter från andra delar av tillämpningen.

"Uttalslexikon var något som saknades i W3C:s talramverk ("Speech Framework")", säger Paolo Baggia, ansvarig för internationella standarder hos Loquendo och redaktör för specifikationen av PLS 1.0. "Jag är glad över att ha aktivt bidragit till att överbrygga detta gap. Och detta har lett till att man nu kan skapa helt standardiserade talbaserade tillämpningar"

Talbaserad interaktion är del av W3C:s vision om "En sammanhängande webb"

Det finns en hel del driftssatta taldrivna webbtillämpningar, men användare kanske inte är medvetna om att de interagerar med en webbtjänst -- t.ex. information om ankomst- och avgångsinformation för flygningar; banktransaktioner; automatiserade påminnelser per telefon; och automatiserade telefonisttjänster. Enligt en uppskattning använder över 85% av interaktiva talsvarstjänster W3C:s standard VoiceXML 2.0.

"Det finns globalt sett tio gånger så många telefoner som det finns uppkopplade PC:ar. Telefoner kommer att bli det huvudsakliga sättet att komma åt webben", säger James A. Larson, ordförande i Voice Browser Working Group, den arbetsgrupp som tagit fram den nya standarden. "Taligenkänning upplevs ännu inte som en del av den "visuella webben", men detta kommer att ändras då apparater förtsätter att krympa och tangentbord blir opraktiska, och då mobiltelefoner blir mer vanliga i delar av världen med lägre läskunnighet".

Ett exempel på hur praktiskt det är för mobilanvändare att kunna använda "hands-free"-tillämpningar är att kunna fråga efter köranvisningar och få tillbaka ett svar genererat med talsyntes. Talbaserade tillämpningar är också värdefulla för människor med funktionshinder (t.ex. begränsat seende), och för människor som inte kan läsa.

W3C anser att talbaserade gränssnitt är en del i bredare multimodala gränssnitt, där användare kan använda kombinationer av tekniker för att interagera med webben: talad inmatning, talad utmatning, elektroniskt bläck, taktil inmatning och gester (som de som man använder i videospel). Voice Browser Working Group och Multimodal Interaction Working Group samordnar sina insatser för att göra webben tillgänglig på fler apparater och i fler situationer.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/