W3CDigital World Forum

W3C-workshop i Afrika om mobil teknologi för utveckling

Deltagare undersöker innovationspotential i framväxande marknader

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33 6 76 86 33 41
Kontaktpunkt Asien --
Fumihiro Kato <fumi@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns även på engelska franska och portugisiska; dessutom i översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 25 november 2008 -- I strävan mot att göra webben tillgänglig för alla, så inbjuder nu W3C till deltagande i en offentlig workshop om hur mobil teknologi bidrar till social och ekonomisk utveckling i Afrika (Maputo, Mozambique, 1-2 april 2009). Deltagare kommer att undersöka olika sätt att utnyttja potentialen i mobiltelefoner som en plattform för att ge underpriviligerade delar av befolkningen tillgång till IKT-tjänster. Speciellt belyses förutsättningar och omständigheter för Afrika.

"Då mobiltelefoni i utvecklingsländer har ganska stor spridning och låg kostnad, och ger möjlighet att åtkomma Internet-baserade tjänster, så har vi nu förutsättningar att erbjuda Internet-tjänster till miljarder av människor som annars inte skulle kunna ha råd använda nätet" förklarar George Sadowsky, ordförande i workshopen. "Mobilt Internet har en stor potential att stärka social och ekonomisk nytta till alla dessa människor, och denna potential bör undersökas och utnyttjas."

Deltagare kommer att undersöka olika sätt att sänka existerande trösklar som för närvarande lägger hinder ivägen för såväl innehållsleverantörer -- individer, NGO:er, regeringar och lokala entreprenörer -- vilka försöker utveckla och driftsätta tjänster, som för användare som hindras av problem med analfabetism, internationalisering, tillgänglighet och användbarhet.

Workshopen är öppen för alla, men alla deltagare måste sända in en intressebeskrivning för att kunna deltaga -- se utförligare information om deltagande. Mötet genomförs med simultantolkning mellan portugisiska, engelska och franska.

Sponsorer underlättar brett deltagande

W3C inbjuder alla intressenter som vill stödja detta arrangemang att bli workshop-sponsor. Ett sponsorprogram med tre nivåer erbjuder såväl synlighet för sponsororganisationen som stöd till de experter som vill deltaga men som annars inte skulle kunnat deltaga av kostnadsskäl.

Mozambiques Ministry of Science and Technology är värd för denna workshop. Den utgör en del av projektet Digital World Forum (European Union's 7th Research Framework Programme - FP7) som fokuserar på hur lågkostnadsteknologier kan överbrygga digitala klyftor.

Detta arrangemang är det tredje i en serie om den mobila webben och social utveckling, organiserad av W3C:s Mobile Web Initiative (MWI). Tidigare arrangemang: Bangalore, Indien, och São Paulo, Brasilien. Målsättningen för MWI är att identifiera och attackera utmaningar och problem med mobil användning av webben.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/