W3C

SMIL 3.0 ny kraftfull standard för synkroniserad multimedia

W3C integrerar erfarenhet från industri och användare till ny funktionalitet

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33 6 76 86 33 41
Kontaktpunkt Asien --
Fumihiro Kato <fumi@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns även på engelska; franska; dessutom i översättningar till andra språk)


http://www.w3.org/ -- 1 december 2008 -- Idag har W3C publicerat en ny standard som gör det lättare att skapa interaktiva multimediapresentationer. Med Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL) 3.0 kan video, audio, bild, text och hypertextlänkar inkorporeras i interaktiva presentationer, med finkornig styrning av layout och temporala aspekter.

"Det viktigaste med SMIL 3.0 är att den innehåller en uppsättning ny funktionalitet, efterfrågade av användare, samtidigt som man bevarar grundprincipen om deklarativ form (dvs, utan att behöva använda skripts), vilket gör det lättare att skapa multimediapresentationer", säger Dick Bulterman, ordförande i arbetsgruppen för synkroniserad multimedia, som tagit fram denna specifikation.

De nya funktionaliteterna i SMIL (uttalas "smajl") har tagits fram utgående från uttryckta behov hos industri och användare. T.ex. stöder nu standarden användning av fullt rörliga och tidsstyrda etiketter och textremsor, helt integrerade i presentationen (kallas smilText). Och med SMIL:s mediastyrning pan-zoom kan användare lätt skapa animationer av foton och visuellt innehåll. Med SMIL 3.0 kan även författare bädda in tidsstyrd metadata i presentationer, vilket gör SMIL till ett praktiskt språk för utveckling av sådana resurser för den semantiska-webben som förändras över tiden.

Slutanvändare kan nu, med dessa nya funktionaliteter, förbättra webbplatser för video och bilder genom att lägga till etiketter, undertexter och andra annoteringar, även om själva video- och foto-materialet skapats av någon annan. SMIL erbjuder ett standardiserat och flexibelt sätt att bygga ut media med länkar, etiketter, metadata och annan information som kräver tidsmässig synkronisering.

SMIL 3.0 integrerar även ett antal nyttiga utvidgningar som tillhandahållits i implementationer baserade på föregående versioner av SMIL. "Genom att integrera utvidgningar såsom de som utvecklats av RealNetworks", säger Eric Hyche, Principal Engineer vid RealNetworks, "kommer SMIL 3.0 att underlätta bredare användning och interoperabilitet med multimedia på webben".

Utvecklare och användare inbjuds nu att titta på förteckning över verktyg, demonstratorer och literatur som stöder SMIL 3.0.

SMIL 3.0 redo för XML-tillämpningar, mobila webben

SMIL 3.0 har skapats på ett sätt som underlättar byggande av multimediatillämpningar för en växande uppsättning plattformar som stöder webbstandarder. T.ex. kan användare nu på ett funktionellt sätt lägga till multimediapresentationer till andra XML-tillämpningar, såsom HTML och SVG. SMIL 3.0 gör det också lättare att utveckla multimediatillämpningar för mobila plattformar. "SMIL Tiny" är en minimal profil av SMIL 3.0 som är anpassad för inbäddade system och lättviktstillämpningar, såsom spellistor.

Enligt Luiz Fernando Gomes Soares, som samordnar utvecklingen av Ginga/NCL (en referensimplementation av den brasilianska DTV-standarden): "Den enkla deklarativa strukturen av SMIL Tiny gör den till en intressant teknik för att förbättra interaktion i framtida digitala tv-boxar. Detta kan stimulera nya former av slutanvändarinteraktion med innehåll, på ett säkert och lokaliserat sätt".

SMIL 3.0 stöder tillgänglighet

SMIL 3.0 stöder användare med funktionsnedsättning, genom att integrera egenskaper som efterfrågats av DAISY-konsortiet. Det konsortiet använder SMIL i sina talböcker baserade på Talking Books, ett öppet format som skapats för att svara upp mot behov hos webbanvändare med synnedsättningar.

"SMIL 3.0 innehåller ett antal nya tillgänglighetsfunktioner och, för första gången, en fullständig språkprofil för DAISY-böcker" säger Dr. George Kerscher, generalsekreterare för Daisy-konsortiet. "Vårt konsortium arbetar vidare med att utveckla DAISY-standarden, vi kommer att använda SMIL 3.0, och utvidga funktionaliteten i DAISY-standarden, för att stödja skapande och användande av rik media som är tillgänglig för alla".

Deltagarna i arbetsgruppen för synkroniserad multimedia har varit: Access Technologies, CWI - Centrum Wiskunde & Informatica (Nederländerna), Daisy Consortium, Helsinki University of Technology (Finland), International Webmasters Association/HTML Writers Guild (Italien), Loria/INRIA Lorraine (Frankrike), National Center for Research on Disabilities (Japan), Nokia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brasilien), RealNetworks (USA) och La Universidad de Oviedo (Spanien).

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/