W3C

W3C underlättar konstruktion av mobilt innehåll

OpenSource-granskare stöder mobilt innehåll

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Fumihiro Kato <fumi@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns även på engelska; och franska; dessutom i översättningar till andra språk)W3C mobileOK logo

http://www.w3.org/ -- 8 December 2008 -- Nu har W3C gjort det lättare att skapa innehåll som är format för att ge goda användarupplevelser på en bred uppsättning mobila apparater. W3C inbjuder nu alla att prova W3C:s granskare för mobilt innehåll, som baseras på den nyligen publicerade standarden mobileOK Basic Tests 1.0.

"Den nya granskaren bygger på den uppsättning kvalitetssäkringsverktyg som W3C erbjuder, och som gör det lättare för innehållsförfattare och konstruktörer av författarverktyg att skapa välfungerande innehåll", säger Tim Berners-Lee, W3C:s ledare. "Välfungerande innehåll medför ett antal fördelar för innehållsförfattare och innehållsanvändare. Med mobileOK-granskaren får du hjälp att förbättra ditt innehåll steg-för-steg. Dina mobila användare kommer att vara tacksamma då du förbättrar mobil-anpassningen av ditt innehåll".

Som framgår av implementationsraporten, så finns det redan ett flertal webbplatser med innehåll som uppfyller mobileOK-kraven, såsom Googles sökmotor och den mobila varianten av Wikipedia. Utöver andra portaler som har mobileOK-innehåll, mediawebbplatser och telefonkataloger, så finns det ett antal andra webbplatser som skapar mobileOK-innehåll, såsom den plugin för mobilt innehåll som kan användas med Wordpress. W3C förväntar sig att granskaren i synnerhet kommer att göra det lättare för utvecklare av författarverktyg att föra oss fram mot en global mobil webb.

mobileOK gör det lätt att granska innehåll

Testerna i mobileOK Basic baseras på de delar av Mobile Web Best Practices som kan verifieras med programvara. Denna granskare använder den populära W3C-granskaren för att förbättra kvalieté hos innehåll. Utöver att bedöma hur mobilvänligt innehållet är, så ger granskaren även tips om hur man kan stödja de behov som mobila användare har.

Open Source-granskare fortsätter utvecklas

Granskaren för mobileOK har utvecklats i ett open source-projekt, drivet av Mobile Web Best Practices (MWBP) Working Group, med deltagare från ledande industrier och sponsorer för Mobile Web Initiative (MWI) -- W3C:s satsning på den mobila webben. Har du förslag på ny funktionalitet och förbättringar, så skicka ett meddelande om detta till epostlistan för granskaren, en forum för en växande skara av intressenter i detta arbete. Stöd från projektet MobiWeb2.0 -- del av Europeiska Unionens sjunde ramprogram för forskning och utveckling (FP7) -- ger en bas för fortsatt arbete att utveckla granskaren, åtminstone till slutet av 2009.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/