W3C

Utmaningar för sociala nätverk identifierade av industriledare i W3C-workshop

Rapport lyfter fram behov av distribuerat interoperabilitetsramverk för sociala nätverk

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94

(finns även på engelska och franska. Dessutom i översättningar till andra språk )http://www.w3.org/ -- 3 februari 2009 -- Deltagarna i W3C:s Workshop on the Future of Social Networking har dokumenterat ett antal viktiga observationer i en rapport som publiceras idag:

Rapporten, vilken tagits fram av de femtiofem organisationer som deltagit i denna två dagar långa workshop, lägger även fram förslag om vilka steg W3C bör ta för att skapa en studiegrupp ("Incubator Group"), som kan geomföra fördjupade studier av detta område.

"Det är nu dags för de olika aktörerna inom området webbaserade sociala nätverk att arbeta tillsammans och eliminera de hinder som hämmar tillväxt och stabilitet", säger Dominique Hazaël-Massieux, ledare för W3C:s arbetsområde "mobila weben" ("Mobile Web Initiative Activity"). "Alla användare av sociala nätverk -- speciellt ungdomar -- förväntar sig en rik social upplevelse, men med stöd för mobilitet, tillgänglighet och personlig integritet".

W3C vill nu gärna få synpunkter på hur W3C kan etablera ett studiearbete om förbättrad interoperabilitet mellan sociala nätverk. Intresserade kan bidraga till detta genom att deltaga i diskussion på en öppen temainriktad epostlista eller genom att kontakta Dominique Hazaël-Massieux <dom@w3.org>.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 440 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/