W3C

Webbstandard för multimodalt innehåll, för fler användare, på flera sätt

EMMA underlättar interaktion med tangentbord, mus, röst, tal, beröring, gester

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Kanako Iwasa, <keio-contact@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns även på engelska och japanska, dessutom i översättningar till andra språk )http://www.w3.org/ -- 10 februari 2009 -- W3C arbetar för att webben skall vara åtkomlig för alla användare på alla typer av apparater, och som ett steg i detta publicerar W3C nu en ny standard, som gör det möjligt att interagera med webben på andra sätt än med gamla vanliga tangetbordet och musen. EMMA, Extensible MultiModal Annotation, stöder framtagandet av rika webbtillämpningar som till begränsad kostnad kan anpassas till nya indatamedel (såsom handskrift på skärm, naturligt språk och gester) och utdatamedel (såsom syntetiserat tal).

Utan att titta, utan att använda händer, och ännu mer

I och med att människor börjar använda webben i många nya typer av situationer, så har nyttan med multimodal interaktion ökat drastiskt. Tidiga handhållna apparater kunde styras med skrivpinne eller med tal. Tryckkänsliga skärmar och apparater som känner av rörelse och riktning blir alltmer vanliga på vissa marknader. Med EMMA kan utvecklare separera logikdelen av en tillämpning från interaktionsdelen, vilket gör det lättare att anpassa tillämpningar till nya användningsfall.

Då dessutom vissa inmatningsmodaliteter är mer störningskänsliga än andra (t.ex. orsakat av variationer i tal eller skrift, eller genom bakgrundsbrus), så gör EMMA det lättare för utvecklare att hantera hur väl man bör lita på inmatad information. Med EMMA kan utvecklare ta hänsyn till möjlig tvetydighet i inmatning så att man senare i bearbetningen kan välja mellan alternativa tolkningsmöjligheter och därmed minska risken att fel fortplantar sig. EMMA tillhandahåller till utvecklare även annan typ av information om interaktioner (såsom den tidpunkt då interaktionen utfördes)

Multimodalitet stöder mobil access och tillgänglighet

Webbstandarden EMMA är av särskild vikt för den mobila industrin. Genom att följa EMMA-standarden och designprinciper för multimodalitet, så blir det lättare att anpassa tillämpningar till det mobila sammanhanget. Så kan t.ex. de flesta mobiltelefoner ta emot indata såväl genom tal som genom text. Med EMMA blir det enklare att skapa tillämpningar som optimalt kan utnyttja fördelarna med text, tal, eller kombinationen av dem.

Tillämpningar som byggs för multimodalitet är också bättre lämpade för att stödja användare med funktionshinder. Multimodal inmatning erbjuder användare med syn-, hörsel-, fysiska, kognitiva och neurologiska handikapp en uppsättning alternativa inmatningsmetoder för webbinteraktion. De som inte kan använda ett tangentbord kan istället använda taligenkänning; de som är oprecisa i sina rörelser då de använder en tryckkänslig yta kan dra nytta av EMMAs mekanisker för hur osäkerhet hanteras.

EMMA har utvecklats av arbetsgruppen för multimodalitet (Multimodal Interaction Working Group), som till delvis bemannats med personal från följande W3C-medlemmar: Aspect Communications; AT&T; Cisco Systems; Department of Information and Communication Technology - University of Trento; Deutsche Telekom AG; France Telecom; Genesys Telecommunications Laboratories; German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI) Gmbh; Hewlett Packard Company; Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique; International Webmasters Association / HTML Writers Guild (IWA-HWG); Korea Association of Information & Telecommunication; Korea Institute of Science & Technology (KIST); Kyoto Institute of Technology; Loquendo, S.p.A.; Microsoft Corp.; Nuance Communications, Inc.; Openstream, Inc.; Siemens AG; Université catholique de Louvain; V-Enable, Inc.; Voxeo och Waterloo Maple.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 440 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/