W3C

Pressinformation: Förverkliga öppenhet i förvaltning med standardiserade webbteknologier

W3C välkomnar intressenter i e-förvaltning till ett arbetsmöte i Washington, DC, USA, 12-13 mars 2009

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ian@w3.org>, +1.718.260.9447
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94

(finns även på engelska )http://www.w3.org/ -- 25 februari 2009 -- W3C:s (World Wide Web Consortium) intressegrupp för e-förvaltning (eGovernment Interest Group) arrangerar ett speciellt intressentmöte (12-13 mars, Washington, DC, USA, hos American Institute of Architects) där man skall belysa målsättningar, nyttoeffekter och hinder relaterade till realisering av elektronisk förvaltning. Detta tvådagarsmöte erbjuder ett globalt forum där representanter för förvaltning och industri kan diskutera politiska, juridiska, finansiella och sociala aspekter som påverkar hur väl en satsning på öppen förvaltning lyckas. Målet med detta forum är att dokumentera hur lösningar för e-förvaltning växer fram, liksom att identifiera en kartbild över hur webbstandarder kan anpassas för att bilda en bas för öppna och interopererbara lösningar.

Deltagare kommer att få ta del av presentationer av Ellen Miller, grundare och VD för Sunlight Foundation; John Sheridan, chef för e-tjänster och strategi vid brittiska National Archives; Kevin Novak, vice ordförande, integrerad webbstrategi och teknologi, American Institute of Architects, och Jose M. Alonso, ledare för W3C:s arbetsområde e-förvaltning.

Utöver dessa presentationer kommer mötet att fokusera på diskussioner kring användningsfall och beskrivning av möjliga utvecklingsvägar inom förjande områden:

Dessa områden är viktiga bl.a. för många representanter för offentliga organ i USA, som skall realisera Obama-administrationens nya policies om öppen och transparant förvaltning.

Alltsedan W3C:s arbetsområde e-förvaltning skapades i juni 2008, har den haft en viktig roll i landskapet för webben och teknologistandarder. Arbetsgruppen för e-förvaltning fokuserar på de speciella behov som föreligger inom offentliga sektorns myndigheter då elektroniska tjänster och information skall levereras, och har även arbetat med att identifiera möjligheter, skapa dialog och samverkan kring dessa problemställningar.

Det krävs registrering i förväg för att deltaga i detta öppna möte, och antalet deltagare är begränsat. Mer information kan erhållas från Jose M. Alonso, ledare för W3C:s arbete med e-förvaltning.

Speciell information för media finns tillgänglig. Skicka frågor till W3C epostlista för PR: w3t-pr@w3.org.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 440 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/