W3C

World Wide Web Consortium öppnar kontor i Senegal

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33 6 76 86 33 41

(Finns även på engelska och franska; dessutom i översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 26 maj 2009 -- World Wide Web Consortium (W3C) har glädjen att meddela att dess första kontor i Väst-Afrika nu öppnat: W3C:s kontor i Senegal kommer att vara placerat på Ecole Supérieure Polytechnique (ESP), knutet till UCAD (Université Cheikh Anta Diop), i Dakar, Senegal. I och med detta första franskspråkiga W3C-kontoret ser W3C fram emot ett vidgat kontaktnät mot franskspråkiga grupper, speciellt i angränsande länder i Afrika. Öppningsceremonin äger rum 27 maj 2009, som del i programmet för konferensen eLearning Africa.

Senegal satsar på innovation inom IT

Enligt en nyligen publicerad OSIRIS-rapport, har endast 6.1% av befolkningen i Senegal tillgång till Internet. Men det finns tecken som tyder på att tillgången till IT ökar, delvis som följd av ökad efterfrågan från högre utbildning i landet.

I Afrika, och speciellt i Senegal, så uppvisar ett antal områden inom IT-sektorn en starkt tillväxt, bl.a. lösningar för e-handel, telekommunikation, nätbanker, CRM, mobilt Internet, nätverksintegration och utveckling av webbtillämpningar. Senegals styrka i områdena Internet och mobilitet kan också hjälpa landet att minska den digitala klyftan. W3C har under de senaste åren varit engagerad (via Workshops och intressegruppers arbete) i hur mobil teknonologi kan bidraga till ekonomisk utveckling i denna typ av framväxande marknad.

Senegal-kontoret tillhandahåller regional expertis till W3C

Ecole Supérieure Polytechnique (ESP), som är värd för det nya W3C-kontoret, är en erkänd ingenjörsskola, med mål att erbjuda högre utbildning som skapar kompetens för hantering av produktion och tjänster; bedriva forskning inriktat på att bidraga till kontinuerlig förbättring, anpassning och medverkan i vetenskaplig och teknologisk utveckling; och att utföra utvärderingar åt privat och offentlig verksamhet. W3C:s Senegal-kontor kommer att ledas av Ibrahima Ngom (projektledare från datorvetenskapliga institutionen vid ESP) tillsammans med Alex Corenthin (ledare för ISOC-Senegal).

Tillkomsten av Senegal-kontoret är del i projektet Digital World Forum (projekt inom europeiska unionens 7:e ramprogram för forskning - FP7) som har som mål att förstå hur lågkostnadsteknologier kan hjälpa till att överbrygga den digitala klyftan.

Om W3C:s kontor

Samtidigt som W3C:s medlemmar arbetar med att realisera webbens potential, så samarbetar W3C med regionala organisationer som vill stödja W3C:s uppdrag. W3C-kontoren hjälper till med informationsspridning i lokala språk, hjälper till att bredda W3C:s geografiska bas, och uppmuntrar till internationellt deltagande i W3C:s arbete. W3C har kontor i : Australien; Benelux-länderna; Brasilien; Kina; Finland; Tyskland och Österrike; Grekland; Ungern; Indien; Israel; Italien; Korea; Marocko; Senegal; södra Afrika; Spanien; Sverige samt Storbritannine och Irland.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/