W3C Semantic Web

W3C belyser semantiska webbens framsteg vid SemTech 2009

Området för länkad data, e-förvaltning och industri uppvisar stöd för växande uppsättning W3C-standarder

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94

(finns även på engelska och franska; dessutom i översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 15 juni 2009 -- W3C:s tekniska personal och fler än 30 W3C-medlemmar kommer att göra presentationer vid Semantic Technology Conference (SemTech) denna vecka i San Jose, Kalifornien, USA. Sessioner ledda av W3C:s personal och W3C-medlemmar belyser hur upptag och driftsättning av semantiska teknologier ökat under det senaste året. Bland annat kommer presentationer att lyfta fram hur grupper som arbetar med länkad data inom förvaltning, hälso- och sjukvård och andra fält driver fram användning av semantiska teknologier baserade på W3C-standarder.

"Vi har samlat in en växande uppsättning av användningsfall och fallstudier kring användning av semantiska teknologier under de senaste 12 månaderna", säger Ivan Herman, som leder W3C:s arbete med den semantiska webben. "Det mest spännande är de många olika typer av tillämpningsområden för den semantiska webben, kring såväl programvara, tjänster och verktyg, som lyckosam användning i näringsliv och industri".

W3C samlar in och publicerar användningsfall och fallstudier för den semantiska webben som en del i arbetet att bredda användning och driva informationsverksamhet.

Deltagare i SemTech hälsas välkomna till W3C:s monter (nummer 120) i konferensens utställning.

Användarbehov driver utvecklingen av standarder för data på webben

Presentatörer från W3C kommer att presentera och diskutera hur semantiska verktyg växer fram, verktyg som stöder arbete med att bygga, organisera och förvalta data. De framväxande mogna standarderna ger stöd för:

W3C fortsätter att arbeta tillsammans med intressenter för att granska och rekommendera nya standarder som bidrar till den semantiska webbens ökade användning. W3C har också meddelat att SKOS och OWL nu är nästan färdiga -- de är Proposed Recommendations. OWL 2 är en Candidate Recommendation, vilket betyder att den är tekniskt välgrundad och implementerbar. OWL 2 baseras på den ursprungliga OWL-standarden (utgiven 2004) och erbjuder nya efterfrågade funktionaliteter. Den grundläggande konstruktionen av RIF är nu färdig, och denna vecka förväntas W3C meddela att specifikationerna publiceras för slutgiltig granskning.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/