W3C Semantic Web

Från kaos till ordning: W3C-standard underlättar kunskapsstrukturering

SKOS knyter samman olika kunskapsstruktureringssystem med länkad data

Kontaktpunkt --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447

(finns även på engelska; dessutom som översättningar till andra språk )http://www.w3.org/ -- 18 August 2009 -- Idag meddelar W3C att en ny standard publicerats, en standard som skapar en brygga mellan världen av kunskapsstruktureringssystem -- såsom tesauri, klassifikationsstrukturer, ämnesrubriker, taxonomier och "folksonomies" -- och världen av länkad data, och ger mervärde till båda dessa världar. Bibliotek, museum, press, myndighetsportaler, företag, sociala nätverk och andra områden som hanterar stora mängder böcker, historiska artefakter, ordlistor för affärsbruk, nyhetsartiklar, blogginlägg och annat, de kan nu använda Simple Knowledge Organization System (SKOS) för att dra nytta av länkad data. Då olika sektorer med expertis och etablerade vokabulärer använder SKOS för att integrera dessa i den semantiska webben, så kan de öka värdet för alla som använder informationen.

SKOS anpassar sig till variationen mellan olika system för kunskapsstrukturering

En bra startpunkt för att förstå användningen av SKOS är den datamängd med ämnesrubriker som publiceras av det amerikanska kongressbiblioteket (Library of Congress, LOC), och används för att kategorisera böcker, video och andra biblioteksresurser. Dessa rubriker kan användas för att bredda eller skärpa frågor då man letar efter resurser. Till exempel kan man skärpa en fråga om böcker som handlar om "kinesisk litteratur" till att handla om "kinesiskt drama" eller "kinesiska skådespel för barn".

Kongressbibliotekets ämnesrubriker har utvecklats inom ett praktikområde under ett antal decennier. Genom att nu publicera dessa rubriker i SKOS har kongressbiblioteket gjort dem tillgängliga för de som arbetar med länkad data, vilket ger dem möjlighet att skapa mervärde av egna datamängder genom att använda beprövade begreppsmängder. När användare på webben återanvänder samma LOC-begrepp, t.ex. för "kinesiskt drama", eller begrepp från någon annan vokabulär som länkats in, så skapar detta många nya vägar att hitta information, och ökar sannolikheten att man hittar relevant information. Ett exempel på hur en vokabulär kan avbildas på en annan är ett samarbete mellan projekten STITCH, TELplus och MACS, som bygger länkar mellan LOC-begrepp och RAMEAU, en samling franska ämnesrubriker vilka används av franska nationalbiblioteket (Bibliothèque Nationale de France) och andra institutioner.

SKOS används för strukturering av ämnesrubriker, men kan också användas för många andra sätt att strukturera kunskap. Eftersom olika verksamhetsområden har olika preferenser vad gäller sätt att organisera kunskap, så har SKOS konstruerats för att kunna stödja användning av många olika kunskapssystem över webben.

"Aktörer från verksamhetsområdena bibliotek och informationsvetenskap har deltagit i utvecklingen av SKOS under de gångna sju åren, vilket har varit viktigt för att säkerställa att SKOS svarar upp mot en mångfacetterad kravbild", säger Thomas Baker, en av ledarna för Semantic Web Deployment Working Group, som har tagit fram SKOS. "Ett mål för SKOS var att erbjuda nya sätt att använda etablerade och vitt spridda system för kunskapsorganisering, genom att skapa en brygga till världen av länkad data".

SKOS är en del i teknologistacken för den semantiska webben. Liksom Web Ontology Language (OWL) kan SKOS användas för att definiera vokabulärer. Men de två teknologierna har konstruerats för att svara upp mot olika behov. SKOS är ett enkelt språk byggt på ett litet antal principer, speciellt anpassat för att dela och länka system för kunskapsorganisering, såsom tesaurui och klassifikationssystem. OWL erbjuder ett generellt och kraftfullt ramverk för kunskapsrepresentation, där extra precision kan ge ytterligare nytta (t.ex. för hantering av affärsregler).

Om du vill på ett enkelt sätt förstå SKOS, titta då på den introducerande texten SKOS Primer.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/