W3C Semantic Web

Med POWDER ökar tilliten på webben

En ny W3C standard bidrar till att öka tilliten till en webbplats kvalitet, relevans och autenticitet

Kontaktpunkt Amerika, Australien
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33 6 76 86 33 41

(finns även på engelska; och franska; dessutom i översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 1 september 2009 -- Idag har W3C tagit ett viktigt steg mot att bygga en webb med tilit, och att göra det möjligt att på ett mer effektivt sätt upptäcka relevant högkvalitativt innehåll. När innehållsleverantörer använder POWDER, Protocol for Web Description Resources, så kan de hjälpa användare som behöver hitta välgrundad medicinsk information, letar efter pålitliga försäljare, eller söker efter innehåll som kan användas i enlighet med speciella licenser (t.ex Creative Commons-licens).

"Folk frågar mig hur de kan få tag på användbart innehåll i den enorma massa av information som finns på webben", säger Phil Archer (Institute of Informatics & Telecommunications (IIT), NCSR Demokritos), ordförande i arbetsgruppen för POWDER. "POWDER bidrar till lösningen på denna utmaning. Med POWDER kombinerat med autentiseringsteknologi kan man på ett automatiskt sätt hjälpa människor att finna information som svarar upp mot deras kvalitetskrav".

Kai Scheppe från Deutsche Telekom AG lägger till: "Ur en innehållsleverantörs synpunkt underlättar detta nya medel för att beskriva webbresurser användares arbete med att upptäcka innehåll med höggradig relevans. Vi håller nu på med att införa POWDER-dokument på webben, och ser fram emot att teknologin sätts i omfattande användning av informationsleverantörer, -sammanställare och användare".

POWDER-beskrivningar hjälper till att automatisera upptäckt av resurser

När innehållsleverantörer använder POWDER kan människor använda verktyg för att upptäcka innehåll som passar deras behov. Till exempel kan en webbplats utnyttja POWDER för lyfta fram att deras innehåll och tjänster fungerar bra på mobiltelefoner, Innehållsleverantörer kan börja med att skapa innehåll som följer W3C:s mobileOK-riktlinjer och validera med hjälp av mobileOK-granskaren. Granskaren genererar beskrivningar i POWDER som gäller för alla individuella sidor. Men en viktig aspekt på POWDER är att innehållsleverantörer kan beskriva grupper av resurser -- t.ex. alla sidor, bilder och videoklipp på webbplatsen. Andra verktyg -- som i-sieve-genereraren för POWDER (inte från W3C) -- kan generera beskrivningar i POWDER för en hel webbplats, beskrivningar som säger att resurserna är användbara på mobiltelefoner. När väl POWDER-beskrivningar är på plats så kan de utnyttjas av sökmotorer och andra verktyg som hjälper användare att hitta mobilvänligt innehåll.

Att ha beskrivningar i POWDER räcker inte för att garantera kvalitet och relevans, men sådana beskrivningar bidrar till att förtydliga ansvarsförhållanden -- de är alltid knutna till någon utgivare. Då leverantörer av information och tjänster vet att användare önskar tillit på webben, så kan leverantörerna även se till att deras POWDER-beskrivningar kan autentiseras automatiskt. En följd av detta är att användare inte längre behöver "klicka-för-att-verifiera" tillitsmärkningar. Istället kan verktyg automatisera verfieringen, vilket avlastar användare, samtidigt som det minskar risken för att man missuppfattar vem som levererar innehåll och tjänster.

"Vi fortsätter att studera användning av POWDER" säger Phil Archer. "Med stöd från EU undersöker vi POWDER och andra tillitsmärkningar (i Quatro Plus-projektet) och identifierar högkvalitativa medicinska webbresurser (i MedIEQ-projektet)".

Arbetsgruppen för webbresursbeskrivningsprotokoll - POWDER ("Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group") har idag publicerat tre webbstandarder som W3C Recommendations: Grouping of Resources, Formal Semantics och Description Resources. Dessutom har diverse information om POWDER producerats, bland annat en Introduktion till POWDER ("POWDER Primer") och en uppsättning POWDER-relaterade verktyg -- dessa beskrivs på arbetsgruppens hemsida.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/