W3C

W3C

Pressmeddelande: finansiell data på webben -- Workshop i samarbete mellan W3C och XBRL International, Inc.

Tekniska experter inom förvaltning, näringsliv och akademi ska diskutera rapportering av, transparens hos och tillgång till finansiell data

FDIC står som värd för mötet 5-6 oktober 2009 i Washington, DC., USA

W3C Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Karen Myers <karen@w3.org>, +1.617.253.5509 eller +1.978.502.6218
W3C Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33 6 76 86 33 41
XBRL International, Inc. Kontaktpunkt --
Cheryl Neal, <cherylneal@xbrl.org> +1.618.263.4383

(finns även på engelska och franska; dessutom i översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 5 oktober 2009 -- World Wide Web Consortium (W3C) och XBRL International, Inc. (XII) bjuder in teknisk och finansiell expertis till Workshop on Improving Access to Financial Data on the Web, 5-6 oktober i Washington, DC, USA, för att gripa tag i viktiga utmaningar och samarbetsmöjligheter vad gäller perspektiven rapportering, transparens och tillgång för finansiell data inom offentlig sektor och näringsliv. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) är värd för detta arrangemang. Diane Mueller, biträdande direktör på XBRL Development, JustSystems och styrelseledamot på XBRL International, och Dave Raggett, W3C, delar orförandeskapet för workshopen.

"Begreppet transparent rapportering av finansiell data för offentlig sektor och näringsliv har nu blivit viktigare än någonsin tidigare", säger Tony Fragnito, VD för XBRL International, Inc. "XBRL har redan fått brett upptag för rapportering inom såväl affärsvärlden som i banksektorn. (Se pressrelease från U.S. Securities and Exchange Commission "Market Cap of 'Interactive Data' Filers Tops $2 Trillion".) Vi ser också ökande användning av XBRL inom myndigheters rapportering".

I maj 2008 tog U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ett beslut som innebär att företag måste tillhandahålla finansiell information i formatet XBRL, och det skall tillämpas fr.o.m juni 2009 av de största företagen, och inom tre år för alla börsnoterade företag. David M. Blaszkowky, chef för SEC:s avdelning för Interactive Data Disclosure, kommenterade detta: "Information -- meningsfull, korrekt, aktuell, lättanvänd finansiell rapportering -- har alltid varit en drivkraft inom näringsliv och marknader. Detta förslag ger ett viktigt regulatoriskt ramverk, där interaktiv data kommer att göra finansiell rapportering enklare och snabbare, och bidraga till att förändra relationen mellan den rapporterande och investerare".

Målsättning för workshopen

Det viktigaste målet för denna workshop är att identifiera möjligheter och utmaningar när det gäller förbättrad tillgång till finansiell data över webben. Deltagare kommer att diskutera hur man bäst kan utnyttja Extensible Business Reporting Language (XBRL) och liknande XML-baserade standarder, och tydliggöra sambandet mellan å ena sidan användning av XBRL för finansiell data på webben, och å andra sidan användning av teknologier för den semantiska webben. Fler än 15 talare och 100 deltagare kommer att diskutera teman som interoperabilitet och harmonisering av standardiserade dataformat, och effekter av ökad transparens inom ekonomi och samhälle i stort.

Kända talare ger viktiga synpunkter

Pressinformation finns tillgänglig

Representanter för W3C och XBRL International, Inc. kommer att vara tillgängliga för samtal med media efter workshopen. Deltagande i workshopen begränsas till de som har föranmält sig och skickat in "position paper" eller har skriftligt formulerat sitt intresse.

Om XBRL International, Inc. [XII]

XBRL International, Inc. (XII) är ett icke-vinstdrivande konsortium av fler än 500 förtag och organisationer världen runt, som arbetar med att konstruera språket XBRL, sprida det, och stödja dess användning. XII:s medlemmar samarbetar för att marknadsföra XBRL och de fördelar som dess rapporteringsprocess ger. Intresserade företag och organisationer uppmuntras att bli medlemmar i XBRL International, Inc., och deltaga i satsningen att bygga framtidens elektroniska affärsrapportering. Mer information om XBRL International, Inc. finns på http://www.xbrl.org/AboutTheOrganisation/

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Nästan 350 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/