W3C

W3C-intressenter samlas för att diskutera framtida HTML, välbefinnandet hos Internets ekosystem

Utvecklare i Silicon Valley är inbjudna att diskutera utveckling av öppna standarder vid öppet möte

W3C Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Karen Myers <karen@w3.org>, +1.617.253.5509 eller +1.978.502.6218
W3C Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33 6 76 86 33 41
XBRL International, Inc. Kontaktpunkt --
Cheryl Neal, <cherylneal@xbrl.org> +1.618.263.4383

(finns även på engelska och franska; dessutom i översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 6 oktober 2009 -- W3C-intressenter samlas nästa månad i Santa Clara, Kalifornien, USA på TPAC-veckan 2009, detta års arrangemang av den årliga veckolånga träffen där W3C:s arbetsgrupper deltar för att utbyta information om arbete, resultat och planer, och bearbeta viktiga tekniska frågor i fysiska möten.

Internet Society (ISOC), i enlighet med sin målsättning att stödja utvecklingen av öppna standarder, stöder TPAC 2009 och är aktivt engagerad i detta evenemang. Förutom representanter från ISOC kommer deltagare från andra standardiseringsorganisationer att deltaga i diskussioner om hälsoläget i "Internets ekosystem".

"ISOC är glad att sponsra och deltaga i det viktiga arbete som W3C-världen gör under TPAC 2009", säger Leslie Daigle, Chief Internet Technology Officer vid Internet Society. "Internets enorma framgång som plattform för innovation under de gångna 40 åren har byggts på en bas av öppna standarder, och dess fortsatta framgång kommer att drivas av insatser som de W3C utför."

"Jag är glad att Internet Society sponsrar och deltar i TPAC 2009", säger Tim Berners-Lee, W3C:s direktor. "Såväl ISOC som W3C arbetar för ett öppet standardiseringsarbete av standarder som användare världen över kan dra nytta av. Det sker mycket kontaktskapande under TPAC, och detta år kommer det att vara ett ännu bredare deltagande från hela sektorn för öppen standardisering".

Mer information finns i en FAQ om ISOC och W3C.

Utvecklarmöte skapar nya möjligheter för dialog

Torsdag, 5 november, 13:00 - 18:00

För första gången anordnar W3C ett Utvecklarmöte, öppet för alla, där utvecklare kan deltaga under en eftermiddag för att diskutera och knyta kontakter. Personer engagerade i olika W3C-grupper och andra organisationer kommer att leda detta öppna utbyte av åsikter och synpunkter mellan deltagarna. Bland talarna återfinns:

W3C uppmuntrar de som inte deltar i någon av W3C:s grupper att registrera sig, men observera att antalet deltagare är begränsat till 100 personer. Mer information om deltagande och om registreringsavgiften finns på webbsidan för utvecklarmötet.

Media inbjudna till frukost den 3 november

Tisdag, 3 november, 07:30 - 08:30

Representanter för ett urval av W3C:s grupper kommer att övesiktligt beskriva de "heta teman" som kommer att behandlas på onsdagens plenariesession (HTML 5, Internets ekosystem, e-förvaltning), följt av en frågesession. Mer information finns på webbsidan för frukostmötet med media. Den som vill deltaga i detta mediamöte skall registrera sig genom att sända ett e-post-meddelande till w3t-pr@w3.org.

Plenariedag belyser HTML 5, Internets ekosystem, personlig integritet, m.m.

På onsdag 4 november äger en plenariesession rum, öppen för alla deltagare i W3C:s arbetsgrupper. Denna session kommer bl.a. att innehålla diskussioner om:

Samlad dokumentation från plenariesessionen kommer att vara öppet tillgängliga.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 350 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Kontaktpunkter för media

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33 6 76 86 33 41
Kontaktpunkt Asien --
Naoko Ishikura, <keio-contact@w3.org>, +81.466.49.1170