W3C Semantic Web

Ny W3C-standard underlättar datahantering och -integration

OWL 2 knyter samman kunskapswebben med datawebbenhttp://www.w3.org/ -- 27 oktober 2009 -- Idag publicerar W3C en ny version av en standard för representation av kunskap på webben. OWL 2, del av W3C:s verktygslåda för den semantiska webben, erbjuder medel för att fånga kunskap om en domän (t.ex. energiområdet eller ett medicinskt område) och sedan använda verktyg för att hantera information, söka i informationsmängder, och analysera fram ny kunskap. Dessuton, eftersom det är en öppen standard baserad på webbteknologier, så sänker det kostnaden för att kombinera kunskap från olika domäner.

"OWL 2 bygger på konkreta användningserfarenheter", säger Ian Horrocks, University of Oxford och ordförande i arbetsgruppen för OWL. "Vi har lärt oss mycket från praktisk användning av OWL. Denna nya version ger förbättringar såväl i uttrycksfullhet som i snabbhet; den standardiserar de funktionaliteter som är mest efterfrågade av OWL-användare, och inför profiler för att förbättra skalbarhet i typiska tillämpningar."

OWL 2 skapad för att hantera utmaningar i praktisk informationshantering

Aktörer i olika informationsområden samordnar genom att ta fram gemensamma vokabulärer. Inom bokbranschen talar man om "titel" och "författare"; inom personalvård om "lön" och "adress", o.s.v. OWL är ett verktyg från W3C som stöder arbetet med att bygga och dela vokabulärer.

Betrakta t.ex. tillämpning av OWL inom sjuk- och hälsovård. Medicinskt utbildad personal använder OWL för att representera kunskap om symptom, diagnoser och behandlingar. Läkemedelsindustri använder OWL för att representera information om läkemedel, doser och allergier. Om man kombinerar sådan kunskap från det medicinska området och det farmakologiska området med patientdata, så blir det möjligt att bygga en mängd intelligenta tillämpningar, såsom beslutsstödsystem som söker efter möjliga behandlingar; system som övervakar verkan och sidoeffekter av läkemedel; och verktyg som stöder epidemiologisk forskning.

Som alla andra W3C-teknologier för den semantiska webben är OWL lämpad för de informationshanteringsbehov som finns i dagens verksamheter. När vår kunskap förändras över tiden, så förändras även hur vi ser på information och vad den betyder för oss. Och vi kommer alltid på nya sätt att använda den information vi har, och vi konfronteras av utmaingen (och värdet) av att kombinera olika data på nya oförutsedda sätt (t.ex. när ett företag skall integreras i ett annat vid uppköp). OWL är skapad för att stödja sådana behov.

OWL kan även sänka kostnaden för programvaruutveckling, genom att det blir lättare att skapa generiska verktyg (sökverktyg, slutledningsverktyg, etc.) vilka kan anpassas genom att helt enkelt lägga till nya OWL-beskrivningar. Som exempel kan vi nämna att en kraftfull mekanism i OWL är funktionalitet för att fastställa att två beskrivningar faktiskt svarar mot samma objekt -- t.ex. att bilen med registreringsnummer ABC123" är identisk med bilen som har tillverkningsnummer "tk864377". Om man vet att två beskrivningar identifierar samma objekt så kan smarta verktyg automatiskt ta fram en hel uppsättning nya samband, utan att programvaran själv behöver modifieras.

OWL 2 ger utökad kraft till brett använd standard

W3C publicerade första versionen av OWL år 2004. OWL har redan fått lyckad användning i sådana olika tillämpningsområden som petrokemi, e-handel, patientjournaler, semantiska "desktops", hantering av ljudarkiv, etc. Det finns en förteckning med ytterligare tillämpningar. De nya funktionaliteter som nu finns i OWL 2 grundas på de önskemål som framförts av användare av OWL 1. OWL 2 inför OWL profiler, delmängder av språket som underlättar implementering och användning, och som skapats för att passa specifika tillämpningsbehov, men där språket blir något svagare i uttrycksfullhet.

Den som vill lära sig mer om OWL 2 kan titta på OWL 2 Overview och OWL 2 Primer.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 350 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Presskontakter

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33 6 76 86 33 41
Kontaktpunkt Asien --
Naoko Ishikura, <keio-contact@w3.org>, +81.466.49.1170