W3C

W3C visar vägplan för hur webben kan stödja social utveckling

Analys identifierar aktuella utmaningar för utvecklingsbefrämjande tjänster på mobila enheter; överblick av lösningslandskapet



http://www.w3.org/ -- 8 december 2009 -- W3C har idag publicerat en färdplan för hur webben kan utvidgas så att den blir användbar för eftersatta grupper och regioner i utvecklingsländer. Dokumentet Mobile Web for Social Development (MW4D) Roadmap undersöker de utmaningar som påverkar driftsättning och användande av utvecklingsbefrämjande tjänster, och ger en översikt av teknologilandskapet som kan erbjuda medel för att hantera utmaningarna.

"Denna färdplan är ett viktigt delmål för W3C och alla andra organisationer som är verksamma i detta fält" sade Stéphane Boyera, en av ledarna av arbetet Mobile Web for Social Development, och programansvarig vid World Wide Web Foundation. "Trots att vi sett ett antal lyckade exempel under de senaste åren, så är fortfarande fulla potentialen av webben och mobila teknologier väldigt underutnyttjad. Våra förväntningar är att genom den kartbild vi tagit fram, och genom att samla intressenter kring denna, så kan vi sänka de mest betydelsefulla trösklarna för målgruppernas praktiska användning av nätet".

Färdplanen har publicerats av Mobile Web for Social Development Interest Group, del av arbetet inom satsningen på mobila webben (W3C Mobile Web Initiative (MWI)).

Färdplan identifierar klyftor inom teknologi och innehåll

Dokumentet Mobile Web For Social Development Roadmap identifierar två huvudsakliga utmaningar:

  1. hinder som handlar on eftersatta gruppers möjligheter att ha tillgång till webben, och
  2. svårigheter att konstruera och driftsätta webbinnehåll, och att kunna komma åt information, tillämpningar och tjänster via en mobiltelefon.

Färdplanen karaktäriserar profil, behov och krav hos personer som tillhör eftersatta grupper och samhällen, och dagens teknologiklyftor som förhindrar dem att komma åt och använda webbinnehåll och tjänster via en mobiltelefon. Bland hindren återfinns analfabetism, tillgänglighet, språk och ovana med webben. Författarna av färdplanen rekommenderar att man tar fram nya standarder och riktlinjer för hur man konstruerar innehåll som blir tillgängligt för personer med lässvårigheter, och för hur man stöder fler språk på webben. De föreslår även att man bör undersöka hur teknologier -- som widgets -- kan göra det lättare att hitta och använda nytt innehåll och nya tjänster i den mobila webben.

Lika viktigt är att hantera hindren för att skapa webbinnehåll. Ett viktigt skäl att människor i utvecklingsländer inte använder webben i så stor utsträckning, är bristen på lokalt innehåll och lokala tjänster. Det finns goda möjligheter för personer och organisationer som redan är verksamma i detta område (NGOs, medborgarorganisationer, utvecklingsmyndigheter) att erbjuda nytt innehåll och nya tjänster. Färdplanen påvisar att genom att skapa kapacitet, höja medvetandegraden och utveckla de rätta verktygen, så kan detta stimulera till att alltmer relevant innehåll skapas.

Framgång kräver samlad insats av alla intressenter

Denna färdplan erbjuder en vision av hur man kan uppnå den fulla potentialen av webben och av mobila apparater, som verktyg för att bidraga till social och ekonomisk utveckling. Den grupp som dokumenterat dessa insikter -- Mobile Web for Social Development Interest Group inser att, för att nå framgång, så måste ett brett spektrum av intressenter samarbeta, såsom operatörer för mobiltelefoni och apparattillverkare, forskare, och individer och organisationer som arbetar på fältet.

Författarna av färdplanen rekommenderar åtgärder till olika intressenter, bland annat:

W3C kommer även i fortsättningen att erbjuda ett forum där intresserade i dessa frågor kan fortsätta träffas och arbeta mot visionen som målats upp i detta dokument.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 350 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Mediakontakter

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33 6 76 86 33 41
Kontaktpunkt Asien --
Naoko Ishikura, <keio-contact@w3.org>, +81.466.49.1170