W3CISOC

Internet Society och World Wide Web Consortium stärker relationer för att säkerställa ett öppet globalt Internet

ISOC:s donation stöder vidareutveckling av W3C:s organisation



Reston, VA, USA och Geneve, Schweiz, och http://www.w3.org/ -- 11 december 2009 --- Internet Society (ISOC) och World Wide Web Consortium (W3C) meddelar idag att ISOC ger en donation till W3C, avsedd att gagna utvecklingen av W3C som en organisation som verkar för öppna webbstandarder. Med hänvisning till samstämmig uppfattning om värdet av ett öppet globalt Internet och stöd för existerande styr- och förvaltningsmodell, så utlovar ISOC att stödja W3C:s arbete med att införa en mer flexibel, öppen och lättrörlig organisationsstruktur.

"ISOC och W3C har arbetat tillsammans under många år inom ett antal områden, och har samma värderingar om Internets utveckling", säger Lynn St. Amour, ordförande och VD för Internet Society. "Vårt stöd för W3C under detta förändringsarbete visar att ISOC har ett djupt engagemang för att säkerställa att Internet fortsätter vara en öppen global plattform för innovation. Vad som är viktigt att försvara är Internets öppenhet, som är en kritisk förutsättning för framväxt av nya produkter och tjänster för miljarder användare världen runt".

Denna annonsering avspeglar de två organisationernas gemensamma mål att se till att det globala Internet och webben fortsätter att växa och att vara tillgängligt, och hantera ansvar så att de fortsätter att vara till nytta för all världens användare.

"ISOC och W3C har en lång historia av samverkan, och Internet-ekosystemet har dragit nytta av våra samstämmiga men oberoende röster", säger Tim Berners-Lee, W3C:s direktor. "W3C:s stab, dess medlemmar och webbsamfundet fortsätter att arbeta för att göra W3C mer relevant och värdefullt för alla intressenter i webben och Internet. ISOC:s stöd kommer att hjälpa W3C att förändra sin struktur, så att vi kan fortsätta att skapa starka relationer med ett ökande antal utvecklare och användare världen över".

De två organisationerna kommer även i fortsättningen att arbeta oberoende av varandra, samtidigt som de förstärker den fruktsamma samverkan som skett under många år. ISOC:s lovar att ge stöd under tre år, där båda organisationerna arbetar med att säkerställa att framsteg sker. En sida med vanligt förekommande frågor (FAQ) har tagits fram, och dess innehåll kommer att uppdateras.

Om Internet Society

Internet Society (ISOC) är en icke-vinstdrivande organisation, grundad 1992, som skall vara ledande i Internet-relaterade standarder, utbildning och policy. ISOC är också organisatorisk hemvist för Internet Engineering Task Force (IETF), Internets främsta organ för teknisk standardisering. ISOC har kontor i Washington, D.C., USA, och i Geneve, Schweiz, och är inriktad på att säkerställa Internets öppna utveckling, evolution och användning, till nytta för människor i hela världen. Mer information hittas på http://www.isoc.org

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 350 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Mediakontakter

ISOC

Internationell ---
Greg Wood <wood@isoc.org>, +1-703-439-2145

W3C

Kontaktpunkt Amerika, Australien ---
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern ---
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33 6 76 86 33 41
Kontaktpunkt Asien ---
Naoko Ishikura, <keio-contact@w3.org>, +81.466.49.1170