W3C

Dr. Jeffrey Jaffe ny CEO på W3Chttp://www.w3.org/ -- 8 mars 2010 -- Idag utsåg W3C Dr. Jeffrey Jaffe till ny Chief Executive Officer (CEO). Dr. Jaffe har omfattande erfarenhet från globalt ledarskap inom IT-industrin, bl.a. som ordförande på Bell Labs Research and Advanced Technologies vid Lucent Technologies; som vice ordförande för IBM; och senast som chef för produkter och Chief Technology Officer vid Novell. I sitt arbete har han kombinerat ledarskap och vision med teknisk expertis, och uppvisat starkt stöd för öppna standarder och öppen källkod.

"Webbteknologier fortsätter att vara ett medel för all industri att kunna utnyttja den snabba utvecklingen för att förbättra sättet att bedriva affärsverksamhet", säger Jaffe. "Jag är oerhört glad över att få börja arbeta i W3C i denna era av ökande innovativitet, eftersom W3C är den plats där industrin träffas för att ta fram standarder för webben, på ett öppet och samarbetsvilligt sätt."

Som CEO för W3C kommer Jaffe att arbeta med direktor Tim Berners-Lee, staben, W3C:s medlemmar och allmänheten, för att utveckla och kommunicera W3C:s vision. CEO är ansvarig för W3C:s globala verksamhet, för att skapa och behålla engagemanget hos alla W3C:s intressenter, och för att vidmakthålla en kultur baserad på samarbete och transparens, så att W3C fortsätter att vara det ledande forumet för teknisk utveckling och ledarskap för webben.

W3C:s initiativ -- såsom HTML 5 och andra teknologier för webbtillämpningar, semantiska webben, mobila webben, tillgänglighet och internationalisering -- är alla skapade för att göra webben till ett kraftfullt verktyg för kommers, samarbete och kreativitet. Då alltfler människor börjar använda webben, på ett otal olika apparater, och då världen gör sig alltmer beroende av ekosystemet på Internet, då är W3C i en bra position för att ta nästa steg i organisationsutveckling.

"Jeff har en enastående förmåga för ledarskap och kommersiell skicklighet, och kommer att göra insatser på ett antal lovande områden", säger Tim Berners-Lee. "På samma sätt som webben hela tiden växer och förändras, så sker detta även med de olika sektorer och grupper som finns i och kring webben, och detta gäller även för W3C. Jeffs breda erfarenhet har gett honom en djup insikt i många olika typer av organisationer, vilket på ett värdefullt sätt bidrar till W3C:s vidare utveckling".

Jaffe avser att blogga regelbundet på W3C CEO Blog, och börjar med sitt första inlägg med reflektioner från W3C:s nya CEO. Mer om Jaffe finns på hans hemsida.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 350 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Mediakontakter

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33 6 76 86 33 41
Kontaktpunkt Asien --
Naoko Ishikura, <keio-contact@w3.org>, +81.466.49.1170