W3CMedia Advisory

W3C leder diskussioner om HTML5, länkad öppen data vid WWW2010http://www.w3.org/ -- 20 april 2010 -- World Wide Web Consortium (W3C) inbjuder deltagare i konferensen WWW2010 att besöka två W3C-sessioner den 29 och 30 april 2010 i Raleigh, North Carolina, USA. Många i webbvärlden vill att det förs en öppen diskussion om framtiden för HTML5 och länkad data ("Linked Open Data"). W3C organiserar därför, i samband med WWW2010, två träffar -- en arbetsmöte om HTML5 och ett arbetsmöte om länkad öppen data, där utvecklare och forskare kan ha en fokuserad dialog om dessa aktuella områdena i webbutvecklingen. WWW-konferensen erbjuder ett förstklassigt tillfälle för W3C att diskutera med intressenter om inriktning och implementation av dessa teknologier.

Tim Berners-Lee, W3C:s direktor, kommer att inleda mötet kring länkad öppen data, och deltaga i diskussioner om ämnen som användning av öppen data i offentlig verksamhet, och hur personlig integritet hanteras då webben-av-data växer. Vid träffen om HTML5 den 30 april kommer deltagare från W3C att leda diskussioner om vad utvecklare kan förvänta sig, i dagsläget och i den nära framtiden, av HTML5 som en öppen webbplattform.

Deltagare kommer att -- inom en dynamiskt organiserad träff ("unconference") -- identifiera två till fyra ämnen som kommer att diskuteras under eftermiddagen av dessa heldagsarrangemang. Dessutom inbjuder W3C alla att skicka in diskussionsämnen via speciella wikin för dessa sessioner, eller på en twitter-ström (#w3ctrack).

W3C-representanter, bl.a. W3C:s CEO Jeff Jaffe, kommer att deltaga i och leda arrangemang i samband med WWW2010, såsom den sjunde "International Cross-Disciplinary Conference on Web Accessibility" (W4A2010), "Web Science Conference" (WebSci10), och "FutureWeb 2010" (FutureWeb).

Alla arrangemang äger rum under perioden 26-30 april 2010 vid Raleigh Convention Center, i Raleigh, NC, USA

Den årliga "World Wide Web Conference" är (enligt konferensens hemsida): "ett forum för diskussion och debatt om webbens utveckling, standardisering av dess teknologier, och hur teknologier påverkar samhälle och kultur. Konferensen samlar forskare, utvecklare, användare och kommersiella intressenter -- alla typer av personer som är engagerade för webben och vad webben erbjuder."

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 350 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Mediakontakter

Kontaktpunkt --
Marie-Claire Forgue, <w3t-pr@w3.org>, +33 6 76 86 33 41
Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447
Kontaktpunkt Asien --
Naoko Ishikura, <keio-contact@w3.org>, +81.466.49.1170