W3C TDIL

W3C öppnar kontor i Indien i samband med internationell konferens i New Delhihttp://www.w3.org/ -- 3 maj 2010 -- Som ett led i W3C:s arbete att säkerställa att de grundläggande webbstandarderna svarar upp mot globala behov, så kan W3C nu meddela att ett nytt W3C-kontor i Indien öppnas. Kontoret -- placerat i New Delhi -- är en del av Technology Development for Indian Languages (TDIL) Programme, som stöds av det indiska ministeriet för informationsteknologi. W3C och TDIL firar detta samarbete genom en öppningsceremoni den 6 maj 2010, under den av TDIL arrangerade konferensen om teknologi, standarder och internationalisering.

"Vi vill se en webb för alla och en webb på alla apparater, och kommer att hjälpa till att leda webben till sin fulla potential", säger Swaran Lata, som leder det nya W3C-kontoret. "Vi ser fram emot att stödja användning av W3C-standarder i hela Indien, i alla 22 officiellt erkända indiska språk, och välkomnar denna möjlighet att vara en centralpunkt för alla indier som är intresserade av att deltaga i utvecklandet av den framtida webben".

"Ökad indiskt deltagande i arbetet stärker W3C:s internationella närvaro", säger Jeff Jaffe, W3C:s CEO. "Jag ser fram emot att ha TDIL som samarbetspartner, så att vi kan skapa ett forum där intressenter i webben kan samlas, bland annat ledande industri och forskning. Den kommande konferensen är ett viktigt första steg".

Internationell konferens om utmaningar för internationalisering

Förekomsten av många språk i Indien skapar utmaningar för utvecklare av webbteknologier och webbanvändare. För att markera att det nya kontoret öppnas har TDIL arrangerat en internationell konferens, 6-7 maj 2010 i New Delhi: World Wide Web: Technology, Standards and Internationalization. Konferensdeltagare kommer att diskutera några av dessa utmaningar och hur man kan uppmuntra till engagemang i öppen standardisering och spridning av information i Indien. Konferensens program börjar med det formella öppnandet av det nya kontoret, och därefter sker diskussioner om teman som internationalisering, mobila webben, webbarkitektur, semantiska webben, tillgänglighet och andra teman från W3C:s arbetsområden.

Om Technology Development for Indian Languages Programme (TDIL)

Teknologiprogrammet Technology Development for Indian Languages (TDIL) -- som är en nyckelsatsning för IT-ministeriet (Department of Information Technology) -- handlar om forskning, utveckling, standardisering och spridning av språkteknologi, för de 22 officiella indiska språken. TDIL är också anslutet till internationella standardiseringsinitiativ som Unicode Consortium och ELRA.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 350 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Presskontakter

Kontaktpunkt Amerika, Australien ---
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern ---
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33 6 76 86 33 41
Kontaktpunkt Asien ---
Naoko Ishikura, <keio-contact@w3.org>, +81.466.49.1170