W3C

Med ny W3C-standard kan man organisera och dela XML-baserade arbetsflöden

XProc (XML Pipeline) ersätter ad-hoc-ansatserhttp://www.w3.org/ -- 11 maj 2010 -- Idag meddelade W3C att det nu finns ett kraftfullt verktyg för att hantera XML-rika processer som affärsprocesser i affärsplattformar. Specifikationen "XProc: An XML Pipeline Language," erbjuder ett standardiserat ramverk för att kombinera XML-processer. XProc strömlinjeformar automatisering, sekventialisering och hantering av komplexa beräkningar som bygger på XML, genom att dra nytta av existerande vitt spridda teknologier i affärsmiljöer.

Med XProc kan man organisera processer genom standardiserade beskrivningar

XML, Extensible Markup Language, är en använd teknologi för att lagra, transformera och utbyta alla typer av information. Många affärsprocesser kan modelleras som en serie av bearbetningar, var och en med XML som indata och utdata. Företag använder sådana modeller av många skäl, som att säkerställa att kvalitetsmål möts, eller att sammanställa kvalitetsrapporter.

W3C publicerade den första XML-standarden 1998. Sedan dess har W3C standardiserat ett antal viktiga viktiga typer av bearbetningar av XML, såsom validering (schemaspråk), frågeställande (XQuery), transformering (XSLT) och länkning (XLink). Affärsprocesser kombinerar och bygger på dessa grundläggande operationer, men det har inte funnits en standard för att beskriva flöden av sådana bearbetningar. Istället har man använt ad-hoc-lösningar, som inte är lätta att återanvända (t.ex. av andra i ett försörjningsflöde, supply chain) och använder heller inte verktyg och stöd som har brett stöd.

"XML är fantastiskt användbart" säger Norman Walsh, MarkLogic, en av redaktörerna för denna specifikation. "På rak arm kan jag nämna standardiserade sätt att lagra, validera, ställa frågor mot data, transformera, infoga, etikettera och länka XML. Men vi har inte haft tillgång till ett standardiserat sätt att beskriva hur bearbetningsprocesser kan kombineras för att utföra någon viss uppgift. Det är detta som XProc ger oss."

XProc kan till exempel användas för att sekventialisera följande uppsättning operationer: (1) ta emot nyheter på en nyhetskanal, (2) närhelst ett visst företag nämnes, använd då en webbtjänst för att kontakta en börsmäklare, (3) lägg till aktuella börskurser till nyhetsflödet, och (4) lägg till bakgrundsinformation om företaget, hämtat från en databas. Dessutom, detta berikade nyhetsflöde kan presenteras på olika sätt för olika användare/användning, såsom (5) för utskrift eller (6) som ett formulär som man kan använda för att köpa aktier på nätet. I detta scenario styr XProcett antal processer som kan implementeras med andra standarder som XQuery, XSLT, XSLT-FO, XForms, och HTML.

XProc är XML; drar nytta av existerande XML-infrastruktur

Eftersom XProc-beskrivningar uttrycks i XML, så kan man använda vanliga XML-verktyg för att generera, transformera och validera beskrivningarna.

"Att bearbeta XML som XML är ett kraftfullt designmönster, och XProc gör detta enkelt och attraktivt" säger Henry Thompson, University of Edinburgh och en av redaktörerna för specifikationen. "XProc exemplifierar det som W3C är bäst på: vi betraktade existerande praktik -- vi ser hur ett antal liknande-men-skilda XML-baserade språk har använts i olika sammanhang -- och vi skapade en standard genom konsensus, skapade interoperabilitet och kritisk massa".

XProc stöds av en testsvit som täcker alla nödvändiga delar av språket, liksom även alla optionella delar, samt tester av statiska och dynamiska fel.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 350 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Mediakontakter

Kontaktpunkt Amerika, Australien, Europa, Afrika, Mellanöstern ---
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447
Kontaktpunkt Asien ---
Naoko Ishikura, <keio-contact@w3.org>, +81.466.49.1170