W3CFör omedelbar publicering

W3C ger typografi till webben

Standardisering av typsnitt (WOFF) entusiasmerar näringslivethttp://www.w3.org/ -- 17 augusti 2010 -- Denna vecka deltar W3C i TypeCon 2010 för att diskutera ett nytt öppet format för att skapa högkvalitativ typografi på webben. Web Open File Format (WOFF 1.0) utvidgar typografipaletten för webbutvecklare, och förbättrar därmed läsbarhet, tillgänglighet, internationalisering, varumärkesbyggande och sökoptimering. Arbetet med standardisering av WOFF har bara börjat, men den utgör en viktig samarbetsbas för webbläsartillverkare, typsnittskonstruktörer och -leverantörer, vilka har samlats inom W3C för att arbeta med det eftertraktade målet att ha en flexibel webbtypografi.

Roger Black (RB Studio) Bryan Mason (Font Metrics), Raph Levien (Google Developments), John Hudson (Tiro Typeworks), deltagare i arbetsgruppen för webbfonter (Web Fonts Working Group), och andra kommer att deltaga i en panel vid TypeCon 2010 på fredagen 20 augusti. W3C uppmuntrar konferensdeltagare att ta del av diskussionen om fördelar och praktiska aspekter på att skapa denna öppna standard för webbtypografi, och ge arbetsgruppen synpunkter på denna snabbt mognande teknologi.

Gränslöst val av typsnitt

Designers har vanligen begränsat sig till ett litet antal förinstallerade typsnitt -- såsom Arial, Verdana och Times New Roman -- vilka betraktats som "webbsäkra", och att man därför kan förlita sig på att de presenteras korrekt i olika webbläsare. Det stora antal andra typsnitt som används i ordbehandlare och liknande verktyg, har inte kunnat användas, eftersom de enbart licensierats för användning på lokal maskin och för utskrift. WOFF är tecknet på att näringslivet stöder en förändring till det bättre.

"WOFF 1.0, en viktig webbfontstandard utvecklad inom W3C, representerar en universell lösning på hur man kan erbjuda avancerad typografi på webben", säger Vladimir Levantovsky, Senior Technology Strategist hos Monotype Imaging och ordförande i W3C:s arbetsgrupp för webbfonter. "Stödd av webbläsarleverantörer och typsnittsleverantörer, som öppnar för licensiering av typsnitt inom WOFF, så kommer denna W3C-standard att ge rika typografimöjligheter till innehållsskapare, webbförfattare och varumärkesansvariga. Det akuta behovet av denna standard har bidragit till att arbetsgruppen har arbetat gjort väldigt snabbt -- arbetsgruppen startades för bara fyra månader sedan."

Fördelar, utöver snygghet

Ökad läsbarhet kommer att bli en av de mest uppenbara fördelarna med förbättrad webbtypografi. Men det finns andra vinster med att kunna typografiskt forma riktig text istället för att använda bilder av text. Text kan presenteras som tal, vilket förbättrar tillgängligheten för de som har nedsatt syn. Riktig text kan också upptäckas av sökmotorer. Det finns även många skriftspråk som ännu inte har brett stöd i typsnitt; med WOFF kan man därför skapa webbinnehåll i ännu fler av världens språk.

"Det har varit spännande att se typsnittsdesigners och -leverantörer komma samman med webbläsarutvecklare och andra experter från näringslivet för att skapa en standard som ger nya typografiska möjligheter åt webbutvecklare", säger Jonathan Kew från Mozilla, en av redaktörerna för WOFF-specifikationen. "Jag förväntar mig att under de kommande åren kommer webben att berikas genom att vi får en stor uppsättning högkvalitativa typsnitt för många språk och för alla typer av designbehov".

Industrin implementerar redan

Under de senaste nio månaderna har det växt fram ett omfattande utvecklarintresse för WOFF, och som en följd har webbläsare, sedan oktober 2009, fått nytt och förfinat stöd för denna teknologi. Apple, Google, Mozilla, Microsoft, Opera och typsnittseditorn fontforge, har lagt till, eller håller på med tester av, teknologin, vilket ger utvecklare möjlighet att välja ur ett stort bibliotek av typsnitt. Typsnitt i WOFF finns redan tillgängliga från några kommersiella leverantörer.

Standardiseringen av WOFF visar att det finns samarbete mellan företag som siktar på att skapa ett ensat interoperabelt format för webbfonter. Bland deltagarna i arbetsgruppen för webbfonter återfinns webbläsar- och typsnittsleverantörer: Adobe, Apple, Bitstream, Google, LettError, Microsoft, Monotype Imaging, Mozilla, Open Font Library, Opera, Tiro Typeworks, och Type Supply.

Mer information finns i Vanliga frågor och svar om WOFF (WOFF FAQ).

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 350 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Presskontakt

Ian Jacobs <ij@w3.org>, +1.718.260.9447

Marie-Claire Forgue <mcf@w3.org>, +33 6 76 86 33 41