W3C

W3C utvidgar ramverk för talbaserade tillämpningar för asiatiska språk

SSML 1.1 har förbättrat stöd för asiatiska språk och för innehållskonstruktionhttp://www.w3.org/ -- 7 september 2010 -- World Wide Web Consortium (W3C) har idag utvidgat ramverket för tal på webben till stora nya marknader genom att ge förbättrat stöd för asiatiska språk och flerspråkiga tillämpningar. Webbstandarden Speech Synthesis Markup Language (SSML 1.1) ("W3C Recommendation") ger stöd för val av språk, men även stöd för att bestämma talegenskaper som uttal, volym och klang. SSML är en del av W3C:s ramverk för talbaserade gränssnitt ("Speech Interface Framework") som ger en grund för att bygga tillämpningar med talgränssnitt. Häri ingår bl.a. den brett använda VoiceXML och Pronunciation Lexicon (för att ge processorer för tal indikationer om korrekt uttal).

"Med SSML 1.1 har vi avsiktligt fokuserat på stöd för asiatiska språk", säger Dan Burnett, en av ordförandena i arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group) och chef för talteknologier och standarder på Voxeo, "bl.a. för kinesiska språk, japanska, thailändska, urdu och andra språk, för att möjliggöra bred användning. Med SSML 1.0 hade vi redan uppnått bred acceptans i Nordamerika och Europa, så detta senaste fokus gör SSML 1.1 internationellt starkt. Vi är glada över att ha så många samarbetspartners, speciellt i Kina, som fokuserar på förbättringar av SSML."

Förbättringar i denna version av SSML avseende flerspråkighet är resultatet av diskussioner i W3C workshops som hållits i Kina, Grekland och Indien. SSML 1.1 ger även applikationsutvecklare medel att styra val av röst och hur innehåll hanteras i oväntade språk.

Det finns undersökningar som visar att runt 85% av talsvarssystem använda i Nordamerika och Europa använder VoiceXML och SSML. Den nya versionen av SSML öppnar upp viktiga nya marknader, tack vare förbättrat stöd för andra språk än västeuropeiska. Ett flertal nordamerikanska och europeiska leverantörer av produkter med stöd för text-till-tal har sagt att de förväntar sig att implementera stöd för SSML 1.1 under det kommande året.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 350 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Kontaktpunkter

Ian Jacobs <ij@w3.org>, +1.718.260.9447

Marie-Claire Forgue <mcf@w3.org>, +33 6 76 86 33 41