W3C

W3C integrerar matematik på webben med MathML 3

HTML5-kompatibel utvidgning överbryggar tillgänglighetsklyftanhttp://www.w3.org/ -- 21 oktober 2010 -- W3C offentliggör idag en viktig standard som gör matematik på webben mer tillgänglig och internationaliserad, speciellt för inledande matematikutbildning. MathML 3 är den tredje versionen av en standard som stöds i en bred uppsättning tillämpningar, såsom webbsidor, e-böcker, redigeringsverktyg, publiceringssystem, skärmläsare (som kan läsa upp innehållet på en sida) och barille-skärmar, teknologi för handskriven inmatning, e-utbildning och programvara för beräkningar.

MathML 3 är en del av W3C:s öppna webbplattform, som bl.a. innehåller HTML5, CSS och SVG. Webbläsarleverantörer kommer att lägga till stöd för MathML 3 i och med att de utvidgar stödet för HTML5. Firefox och Camino har redan direkt stöd för MathML 2, och i Safari/WebKit erbjuder kontinuerligt förbättrat stöd. Opera stöder CSS-profilen för MathML definierad för MathML 3. Användare av Internet Explorer kan installera en kostnadsfri plug-in -- MathPlayer. Dessutom finns det JavaScript-program -- som MathJax -- vilka gör att MathML kan visas i de flesta webbläsarna, utan användning av inbyggt stöd.

MathML 3 förbättrar tillgänglighet för matematik inom utbildning

I olika delar av världen används mycket olika sätt att visuellt strukturera även de mest vanliga matematiska operationerna, såsom multiplikation, lång division, subtraktion och minnessiffra för addition. MathML 3 introducerar nytt stöd för att representera denna mångfald av uppställningar, samtidigt som den matematiska strukturen bibehålls, så att matematikproblemet kan läsas upp på ett förståeligt sätt av tekniska hjälpmedel som skärmläsare.

"Vi har infört MathML-vokabulären i DAISY-standarden, och det har visat sig vara mycket användbart inom matematik- och teknisk undervisning på mellan och högstadium", säger George Kerscher, generalsekreterare i DAISY-konsortiet -- en W3C-medlem som fokuserar sig på att utveckla och informera om tillgänglighetsstandarder. "Med det stöd som MathML 3 ger för elementär matematisk notation, så kan nu undervisningsmaterial inom området matematik nu göras tillgängliga för funktionshindrade. Därmed kommer produktion av matematiska undervisningsmaterial, för synskadade, snabbare, billigare och bättre."

MathML 3 gör det vetenskapliga språket mer internationellt

Fastän många tänker på matematik som ett internationellt språk, så kan matematisk notation variera från land till land. Ett extremt exempel på detta är hur ekvationer kan ordnas höger-till-vänster i arabisk text och i andra höger-till-vänster-språk.

"Vi har under de senaste fem åren arbetat med att konvertera arabiska skolböcker till elektroniska dokument, men vi har alltid stött på problem med matematiska böcker som förlitar sig på nationella traditioner och fonter", säger Adil Allawi, teknisk direktör på Diwan Software Limited, en leverantör av publiceringsverktyg för arabiskt språk. "Möjligheterna i MathML 3 att använda höger-till-vänster-presentation är verkligen viktigt för utbildning i den arabiska världen. Nu kan vi för första gången bygga standardbaserade och verkligt interoperabla matematikböcker för elever i arabiska länder".

Om World Wide Web Consortium [W3C]

World Wide Web Consortium W3C) är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 350 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

About the World Wide Web Consortium

World Wide Web Consortium (W3C) is an international consortium where Member organizations, a full-time staff, and the public work together to develop Web standards. W3C primarily pursues its mission through the creation of Web standards and guidelines designed to ensure long-term growth for the Web. Over 350 organizations are Members of the Consortium. W3C is jointly run by the MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) in the USA, the European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) headquartered in France and Keio University in Japan, and has additional Offices worldwide. For more information see http://www.w3.org/.

Kontaktpunkter för media

Ian Jacobs <ij@w3.org>, +1.718.260.9447

Marie-Claire Forgue <mcf@w3.org>, +33 6 76 86 33 41