W3C

W3C publicerar goda råd om hur man bygger smarta tillämpningar för mobilenhttp://www.w3.org/ -- 14 december 2010 -- W3C annonserar idag en ny standard som gör det enklare för utvecklare och innehållsproducenter att skapa dynamiska mobila webbtillämpningar. Mobile Web Application Best Practices, publicerad som W3C Recommendation, erbjuder praktiska råd baserade på erfarenheter från många intressenter i den mobila webben, råd som underlättar utveckling och driftsättning av mobila webbtillämpningar som fungerar på många plattformar.

"Jag är väldigt glad över detta dokument, som jag själv har använt för att säkerställa att W3C Cheat Sheet, en mobil webbtillämpning, fungerar inte bara på mobila apparater, men på alla apparater", säger Dominique Hazaël-Massieux, ledare för W3C:s arbete med mobila webben. "Dessa råd och riktlinjer innehåller goda råd från utvecklare av webb-appar, från teleoperatörer och från webbläsarleverantörer".

Mobila webbtillämpningar har en lysande framtid

Tillämpningsutvecklare sätter stort värde på att kunna skriva kod en gång, kod som sedan fungerar i olika miljöer. Den snabba tillväxten av marknaden för mobila tillämpningar har förstärkt behovet att även kunna använda webben som utvecklingsplattform på dessa apparater -- en slutsats som framgår tydligt av ett white paper från en GIA-analytiker. Webbtillämpningar ersätter redan många PC-baserade tillämpningar, och vi förväntar oss att motsvarande kommer att hända för mobila apparater, eftersom webbplattformen bidrar till att minska problemet med fragmentering, som utvecklare för mobila apparater så direkt konfronteras av. Webben gör det även snabbt och lätt att driftsätta och uppdatera tillämpningar utan att kräva speciella åtgärder av användaren, och ger smidig integration med molnbaserade tjänster. Användare inser också värdet av webbaserade tillämpningar.

Tydliga riktlinjer för fullständig integration i W3C:s öppna webbplattform

Mobile Web Application Best Practices flip card excerpt
Kortform av Goda konstruktionsråd om mobila webbtillämpningar sammanfattar Riktlinjerna.

Som en följd av pågående arbete i arbetsgrupperna för HTML5, CSS3, SVG och WAI-ARIA så blir webben alltmer kraftfull som bas för att bygga överlägsna användargränssnitt. Allt detta samordnade arbete driver fram innovation och nya användningar som bara webben kan underbygga. W3C skapar en ännu mer kraftfull plattform för utvecklare, bl.a. med bättre integration av hårdvara och sensorer. Arbetsgrupperna för Web Applications, Web Notifications, Web Events, Device APIs and Policy och Geolocation tar fram en rik uppsättning JavaScript-gränssnitt som kommer att överbrygga gapet mellan webbtillämpningar och apparatspecifika tillämpningar

"Mobile Web Application Best Practices" ger råd om vilka webbteknologier som är speciellt relevanta för mobila apparater. Riktlinjerna visar även hur man kan konstruera webbtillämpningar vars beteende påverkas av deras användningssammanhang, samtidigt som man kan begränsa användandet av nätverksresurser och optimera svarstid, vilket tillsammans ger en bättre användarupplevelse.

Industri från den mobila sektorn har bidragit

Deltagarna i Mobile Web Best Practices (MWBP) Working Group, bl.a. ledande industrier från mobiltelefonisektorn, uttalar sitt stöd för de råd och riktlinjer som publiceras idag. Gruppen består av: AT&T, The Boeing Company, China Unicom, China Electronics Standardization Institute, Deutsche Telekom, Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI), Fundación ONCE, France Telecom, Google, HP, MobileAware, Mobile Web 2.0 Forum, Nokia, Novarra, Openwave Systems, Opera Software, Rochester Institute of Technology, SK Telecom, Telefónica de España, University of Manchester, Vishwak Solutions, Vodafone, Volantis och inbjudna experter.

Det stöd som erhålls från projektet MobiWebApp -- del av europeiska 7:e forskningsramprogrammet (FP7/2010-2012) -- bidrar till att W3C kan fortsätta att aktivt utveckla omfattande testsviter och nätbaserade kurser inom detta område.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 300 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Mediakontakt

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33 6 76 86 33 41