W3C   DFKISprides

W3C öppnar tysk-österrikiskt W3C-kontor på DFKIhttp://www.w3.org/ -- 10 februari 2011 -- Som ett steg att stärka samverkan med europeisk industri och forskning öppnar nu World Wide Web Consortium (W3C) ett nytt kontor för Tyskland och Österrike. Detta kontor är placerat på projektkontoret i Berlin för tyska forskningscentret för artificiell intelligens (Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI), det ledande tyska forskningsinstitutet inom området innovativ programvaruteknologi baserat på artificiell intelligens.

W3C och DFKI firar detta samarbete med ett öppningsevenemang, på Theseus Innovation Center. Programmet för evenemanget -- med talare från tyska ministerier, industrier, DFKI och W3C -- är av särskilt intresse för förvaltning, industri och utvecklare i allmänhet.

"Dagens viktiga öppnande av W3C:s tysk-österrikiska kontor är en viktig milsten", säger Prof. Dr. Wolfgang Wahlster, direktor och chef på DFKI. "Vi ser fram emot att stärka W3C:s position i Europa, via vårt nätverk, som inkluderar nationella och internationella forskningsorganisationer, standardiseringsorgnisationer som DIN och ISO, och den IT-intensiva industrin i den tyskspråkiga regionen som helhet".

Öppningsevenemanget föregicks av den framgångsrika W3C:s workshopen i Berlin om web och TV där televisionsindustrin och andra producenter av konsumentelektronik diskuterade hur W3C:s webbstandarder transformerar hela industrisektorer, bl.a. television och radio. W3C:s arbete med en öppen webbplattform kommer att vara bas för konvergens av många industrier -- viktiga för den regionala ekonomin -- såsom fordon, television, kemi, läkemedel och mobil.

"Europeisk forskning och industri har en tydlig roll i att forma webbens framtid", säger Dr. Jeff Jaffe, CEO på W3C. "Ökat deltagande av viktiga tyska och österrikiska aktörer kommer inte bara att få positiva effekter på affärs- och innovationsstrategier, utan även påverka W3C:s internationella landskap".

Om W3C-kontoren

W3C samverkar med regionala organisationer som vill arbeta för W3C:s målsättning. W3C-kontoren bidrar genom informationsinsatser i lokala språk, breddar W3C:s geografiska bas, och uppmuntrar internationellt deltagande i W3C:s arbete. W3C har kontor i: Australien; Benelux-länderna; Brasilien; Finland; Grekland; Kina; Korea; Marocko; Senegal; Storbritannien och Irland; Sverige; Södra Afrika; Tyskland och Österrike; samt Ungern;

Om Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI GmbH)

Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz grundades 1988, och har blivit ett världsledande forskningscenter inom sitt område. DFKI-projekt täcker hela spektrat från tillämpningsorienterad grundforskning, till marknads- och klientorienterad design av produktfunktioner. De fler än 400 anställda från 46 länder bedriver forskning som fokuserar på hantering av kunskap, multiagentteknologi, simulerad verklighet, språkteknologi, intelligenta användargränssnitt, bildanalys, mönsterigenkänning, robotik, säkra kognitiva system, och förstärkta informationssystem. Omsättningen för 2010 var på mer än 36 millioner Euro. Effekter: fler än 50 tidigare DFKI-anställda innehar professurer, och 57 spin-off-företag med fler än 1300 högt kvalificerade jobb. Mer information: se http://www.dfki.de/web.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 350 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Kontaktpunkter för media

Kontaktpunkt W3C Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447
Kontaktpunkt W3C Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33 6 76 86 33 41
Kontaktpunkt DFKI — --
Reinhard Karger, <reinhard.karger@dfki.de>, +49 681 85775 5253