W3C

W3C släpper en välgenomarbetad HTML5-specifikation i maj 2011; målet är en formell HTML5-standard 2014HTML5

http://www.w3.org/ -- 14 februari 2011 -- W3C har nu utvidgat uppdraget för arbetsgruppen för HTML med en tydlig milsten för HTML5, en kritisk komponent i W3C:s öppna webbplattform för tillämpningsutvecklare. I maj 2011 kommer arbetsgruppen att leverera en genomarbetad och utvärderad specifikation av HTML5 ("Last Call"), och denna kan då utvärderas av intressenter inom och utom W3C med avseende på specifikationens tekniska kvalitet. Arbetsgruppen kommer sedan att fokusera på att insamla implementationserfarenhet. W3C utvecklar en omfattande testsvit för att säkerställa bred interoperabilitet för den kompletta specifikationen 2014, måldatum för att ha HTML5 som webbstandard ("W3C Recommendation").

"Fastän innovation pågår, så kommer HTML5 -- när den tas som webbstandard -- att erbjuda hela webbens ekosystem en stabil, testad och interoperabel standard", säger Jeff Jaffe, CEO på W3C. "Beslutet att placera en HTML5 Last Call i maj 2011 är ett viktigt steg i att svara upp mot industrins förväntningar. Idag tar vi nästa steg -- att annonsera 2014 som måldatum för HTML5-standarden".

Idag finns det fler än 50 organisationer som deltar i arbetsgruppen för HTML, och alla stöder royaltyfri licensiering enligt W3C:s patentpolicy. Det finns även fler än 400 individer från hela världen som deltar i gruppens arbete, bl.a. utvecklare, innehållsförfattare, tillgänglighetsspecialister, samt representanter för leverantörer av webbläsare och författarverktyg, telekomindustri, apparattillverkare och andra IT-företag.

Större interoperabilitetsbehov än någonsin tidigare

Webben har blivit en kritisk global resurs som transformerar alla industrier, inte minst sektorerna för mobiltelefoni, television, spel, media och utgivare, och sjuk- och hälsovård. Företag med framförhållning väljer webben som främsta plattform för att integrera olika apparater, tjänster och affärsmodeller. I och med tillväxten i användning av plattformen, så växer även behovet av interoperabilitet mellan de många teknologier som bestyckar W3C:s öppna webbplattform, såsom HTML5 CSS, SVG, WOFF, olika API:er, med mera. Nästan alla dessa teknologier är redan i användning, på olika nivåer av mogenhet och implementation.

Eftersom HTML5 är en hörnsten i den öppna webbplattformen, så har W3C startat arbete på en omfattande testsvit för att säkerställa den höggradiga interoperabilitet som olika industrier kräver. W3C inbjuder alla att bidraga med testsviter, vilket skapar förutsättningar för att mjukvaruutvecklare kan leva upp till W3C:s implementationskriterier och göra det lättare att skapa innehåll och tillämpningar. Testarbete kommer att spela en viktig roll i att fullborda HTML5-specifikationen i tid.

Stabila standarder är en trygg bas för innovation

Stabila standarder spelar en viktig roll i bred användning av teknologi. Genom att vara en referenspunkt så blir det lättare för ett stort antal oberoende implementerare att uppnå interoperabilitet över olika plattformar, apparater och industrier. Detta är speciellt viktigt i det rika ekosystemet av HTML-baserade producenter och konsumenter, såsom författarverktyg, webbläsare, e-post-klienter, säkerhetstillämpningar, innehållshanteringssystem, verktyg för att analysera eller konvertera innehåll, tekniska hjälpmedel, och ännu inte förutsedda tillämpningar. Stabila standarder, som stöds av intressentgrupper, ger utvecklare och implementerare den trygghet de behöver för att idag bygga det som skall fungera även i framtiden. W3C:s beslutsprocess för standardframtagning, policyn om avgiftsfria patent, och beslutet att bygga omfattande testsviter kommer att göra HTML5 till en viktig standard för många industrisektorer under många år framöver.

W3C:s direktor Tim Berners-Lee uppmuntrar även arbetsgruppen för HTML att börja diskutera krav på framtida versioner av HTML, som ett led i att lägga grunden för HTML5:s långsiktiga relevans.

Läs mer om W3C:s arbetsgrupp för HTML och läs vanliga frågor och svar om HTML5.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 325 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Kontaktpunkter för media

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33 6 76 86 33 41