W3C

W3C sprider XML till nya apparater och applikationer

Standarden "Efficient XML Interchange" (EXI) får dramatiska effekter på hastighet, prestanda, energianvändninghttp://www.w3.org/— 10 mars 2011 -- Idag meddelar W3C att tack vare ny teknologi kan man använda vitt spridda webbstandarder på nya sätt. Standarden Efficient XML Interchange (EXI) förbättrar på ett dramatiskt sätt prestanda, nätverkseffektivitet och energiförbrukning i tillämpningar som använder XML. EXI är en mycket kompakt representation av XML-information, vilket gör den perfekt för användning i smarta telefoner, i apparater med minnes- eller bandbreddsbegränsningar, i prestandakänsliga tillämpningar som sensornätverk, i konsumentelektronik som kameror, i bilar, i realtidskrävande finansiella system, och i många andra områden.

"Vi har under sju år erbjudit produkter baserade på EXI, och är överraskade av vad våra kunder har åstadkommit", säger John Schneider, CTO för AgileDelta och redaktör för EXI-specifikationen. "De har uppnått mer än hundrafaldiga prestandaförbättringar, och expanderat sina datanätverk till höghastighetsflyg, bilar, mobila apparater och sensornätverk. Samtidigt har de uppnått dramatiska kostnadsbesparingar genom att använda öppna webbstandarder och standardprodukter istället för de specialanpassade protokoll, gateways och tillämpningar som tidigare krävdes i dessa områden."

W3C-intressenter besegrar fragmentering; skapar en interoperabel standard

XML-standarder används överallt inom affärsvärldens IT, och är del av webbens grunder. Eftersom standarderna är höggradigt interoperabla och gratis, så vill användare utnyttja dessa i många olika tillämpningar. Men i en del sammanhang -- på apparater med lite minne eller låg bandbredd, eller där prestanda är kritisk -- har erfarenheten visat att en mer effektiv form av XML behövs. Marknadstryck har gett upphov till utbredning av applikationsspecifika lösningar, men de flesta är varken effektiva eller tillräckligt generella, och de har förlorat den operabilitet som gör XML så värdefull.

För att bemöta denna fragmentering har W3C samlat olika intressenter och undersökt en stor uppsättning användningsfall. Resultatet är EXI-standarden, ett ensat interoperabelt XML-format med goda prestanda för alla användningsfallen. Utförlig testning visar att EXI beter sig bättre än tidigare XML-format, datakomprimering och t.o.m. packade binärdataformat. Därmed erbjuder den XML:s alla fördelar, för användning i även de mest krävande tillämpningarna.

EXI är spännande

EXI är redan använd i Smart Energy Standards för att stödja snabb kommunikation mellan nätverk av intelligenta mätare, intelligenta tillämpningar och elektriska fordon. EXI snabbar upp system för handel och finans, där transaktionsprestanda är av kritisk betydelse. EXI snabbar upp tillämpningar inom försvarssektorn, där snabbt informationsflöde kan rädda liv. EXI kan göra XML till ett ännu mer värdefullt dataformat för webbtillämpningar på mobila apparater, där minskad användning av nätverk och processor förbättrar prestanda och förlänger batteriets praktiska livslängd. Och EXI kan användas av JavaScript i webbläsare på PC, för att skapa en förbättrad användarupplevelse.

EXI-standarden är resultatet av flera års forskning, analys och prestandamätning, utfört av W3C:s arbetsgrupp för EXI och dess föregångare, arbetsgruppen för XBC (XML Binary Characterization Working Group). Följande organisationer har bidragit med ledarskap, rådgivning, expertis och stöd i detta arbete: Adobe, AgileDelta, BEA, Boeing, Canon, Chevron, DataPower, Expway, France Telecom, Fujitsu, High Performance Technologies, IBM, Intel, KDDI, MITRE, Objective Systems, Oracle, OSS Nokalva, Nokia, Siemens, Stanford University, Tarari, University of Helsinki och Web3D Consortium. Läs mer om detta i stöduttalanden från W3C:s medlemmar.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 325 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Mediakontakter

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern —
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33 6 76 86 33 41