W3C

W3C @ WWW2011 i Indien: En öppen webbplattform för alla

W3C inbjuder till diskussioner om webben och ett öppet samhälle, mobila tillämpningar, flerspråkigt och tillgängligt innehåll, med meraWWW 2011

http://www.w3.org/ -- 16 mars 2011 -- Webben har blivit en kritisk resurs som transformerar näringslivet och samället i stort. Detta år inbjuder W3C alla som deltar i WWW2011 att träffas i Hyderabad International Convention Centre (HICC) för att diskutera regionala och globala effekter av den växande öppna webbplattformen för tillämpningsutveckling.

Vilka är nyckelkomponenterna för att bygga en webb som stöder ett öppet samhälle? Hur konvergerar webben och television? Vilka fördelar har webbtillämpningar på mobiltelefonen jämfört med apparatspecifika "appar". Vilka tillgänglighetsutmaningar måste man hantera för att stödja virtuell realitet på mobiltelefoner? Deltagare kommer att få ett flertal tillfällen att diskutera dessa och andra frågor med W3C:

Träffa W3C på WWW2011 få inblick i och hjälpa till att forma den öpna webbplattformen.

W3C-spåret har organiserats med stöd av W3C:s indiska kontor och EU-projektet MobiWebApp.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 325 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Mediakontaker

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33 6 76 86 33 41