W3C

W3C-rapport om konvergens mellan webben och televisionhttp://www.w3.org/ -- 28 mars 2011 -- Konvergens mellan webben och television var fokus för W3C:s andra Web and TV Workshop, som ägde rum i Berlin i februari. Idag publicerar W3C en rapport som sammanfattar diskussionen mellan de 77 organisationer som deltog -- bl.a. radio- och tv-operatörer, telekomföretag, kabeloperatörer, OTT ("over the top")-företag, innehållsleverantörer, apparattillverkare, programvaruleverantörer, leverantörer av webbtillämpningar, forskare, förvaltningar, och standardiseringsorgan aktiva i TV-området. Bland de högprioriterade områden för konvergens som rapporten beskriver finns bl.a.:

"Vår programkommité var mycket glada över de rika diskussioner och interaktioner som skedde i Berlin", säger François Daoust, en av workshopens ordföranden. "I en värld där vi går från TV som en apparat till TV som en tjänst på godtycklig apparat, så ser W3C fram emot att utveckla brett driftsatta webbteknologier som stöder scenarier som kombinerar källor som är lokala (t.ex. apparater i hemnätverket) med källor som är globala (t.ex. sociala nätverk), för att förbättra användarupplevelsen av TV".

I många hem är TV-apparaten en samlingspunkt för familjen. Om man kombinerar television med webb så skapar man fantastiska ny möjligheter för kommers, spel, underhållning och social interaktion. Video på webben, DTV, IPTV, hybrid-TV och andra trender visar att denna konvergens redan är på väg. I och med att television alltmer utvecklas till att vara en tjänst, så kommer människor att förvänta sig att tjänsten skall kunna användas på allehanda apparater, och att den skall kunna kopplas ihop på ett enkelt sätt med andra uppskattade tjänster, som sociala nätverk och e-handel. När antalet apparater, och mångfalden av typer, ökar (över flera industrisektorer), så växer utmaningarna att få interoperabilitet mellan dem. Det är här som W3C:s öppna webbplattform kommer in i bilden: den ger konstruktörer interoperabilitet mellan olika plattformar. Tillämpningar på den öppna webbplattformen kombinerar styrkan hos specifika apparater, med privata eller nätverkade källor för data, såsom marksänt innehåll och nyhetskanaler från sociala nätverk. Sådana tillämpningar kan köras på mobila apparater, på "paddar", på TV-apparater, etc.

Arbete mer prioritering av krav och behov fortsätter i W3C:s Web and TV Interest Group. Den gruppen kommer att inventera existerande arbeten, och undersöka sambandet mellan tjänster på webben och tjänster på TV, och identifiera krav och möjliga lösningar som säkerställer att webben fungerar bra tillsammans med TV.

Denna W3C-workshop i Berlin har arrangeras med stöd och sponsring från Netflix, IPTV Forum Japan och Tomo-Digi. Workshopen har även fått stöd från EU-projektet OMWeb.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 325 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Media-kontakter

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33 6 76 86 33 41