W3C

Framväxande öppen webbplattform skapar ökat industriintresse

Nästan fyrtio organisationer har blivit W3C-medlemmar under senaste tolv månadernahttp://www.w3.org/ -- 10 maj 2011 -- W3C och dess samarbetspartners skapar en innovativ öppen webbplattform för applikationsutveckling. Denna plattform har dragit till sig uppmärksamhet från många företag, som ser vilka affärsmöjligheter som skapas av dess kraftfullhet, generalitet och interoperabilitet över många apparater. Vid det kommande mötet med W3C:s medlemmar -- i Bilbao, Spanien -- kommer W3C att diskutera hur plattformen transformerar dessa industrisektorer, och vilka konsekvenserna blir för såväl webbteknologier som för W3C.

"W3C:s öppna webbplattform växer fram som den plattform som väljs för att leverera tjänster och för att utveckla rika tillämpningar i en bred uppsättning affärssektorer, bl.a. mobilvärlden, television, mediautgivare och reklam", säger Dr. Jeff Jaffe, CEO på W3C. "Den direkta effekten av nya webbstandarder kommer att ge upphov till mer innovation, mer kraftfulla webbaserade produkter och tjänster, och ekonomiska möjligheter för såväl företag som för konsumenter".

W3C breddar sitt verksamhetsområde, och hjälper andra industrigrupper att utnyttja de fördelar som plattformen ger. En följd av detta är att nästan 40 organisationer från 16 länder har gått med i W3C under den gångna tolvmånadersperioden. Här återfinns ledande aktörer inom media, television, underhållning, spelvärlden telekommunikation, apparattillverkare och sociala media: China Unicom Comcast Facebook, LG Electronics NEC Corporation, Netflix SanDisk Sony och Zynga. Stöduttalanden från ett antal nytillkomna medlemmar visar vilka deras motiv varit för att gå med i W3C, såsom HTML5, CSS, SVG och andra viktiga existerande arbetsområden, men även nya områden som Real-Time communications, Geolocation, Web and TV, Web Performance och Audio on the Web.

"Denna utveckling ökar mångfalden inom W3C" fortsätter Jaffe. "Vi välkomnar nya medlemmar som har relevant teknisk expertis för att lösa nästa generation av tekniska utmaningar i webben".

Ökat intresse och deltagande märks även i andra verksamhetsformer, såsom ökat deltagande i W3C:s workshops kring en bredare uppsättning webbteman. Nyligen avhållna och kommande workshops är bl.a. Web and TV, Web Tracking and User Privacy, Web Identity in the Browser (24-25 maj), Federated Social Web (3-5 juni) och Mobile and Web Technologies in Social and Economic Development (4-5 juni).

"När W3C:s medlemmar träffas i Bilbao i Spanien denna månad, då ser vi fram emot livliga diskussioner och debatter om webbens framtid" säger Tim Berners-Lee, W3C:s direktor. "Vi är glada över det intresse och engagemang som alla våra medlemmar och vår stab uppvisar, så det gäller att arbeta tillsammans kring utmanande affärsmässiga, tekniska och samhällsutmaningar som dagens webb står inför. Och vi uppskattar naturligtvis den kraft och entusiasm som skapas av HTML5 och andra komponenter i den öppna webbplattformen".

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 325 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Mediakontakter

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33 6 76 86 33 41