W3C

Standarden CSS för formatmallar ger nya möjligheter för interoperabilitet

Testsvit för CSS är hörnsten för stabil standard som är basen för ny funktionalitethttp://www.w3.org/ -- 7 juni 2011 -- W3C, standardiseringsorganet för den uppsättning teknologier som tillsammans bildar en öppen webbplattform för tillämpningar, har idag meddelat att det finns nya nivåer av stöd för formatmallar (CSS, "Cascading Style Sheets"), språket som ger stil till webbinnehåll. W3C släpper en uppdatering av den grundläggande CSS standarden (2.1), som representerar dagens läge i stöd för CSS-funktionalitet, och som fungerar som en stabil grund för framtida utvidgningar.

CSS har haft bred användning som en öppen webbteknologi i mer än 10 år, men det tog lång tid innan implementationerna och specifikationen konvergerade. Genom den samlade arbetsinsatsen utförd av arbetsgruppen för CSS, implementatörer, de som bidragit till testsviter för CSS, och den bredare gruppen av intressenter i W3C:s CSS, så har en interoperabel CSS för den öppna webben nu blivit verklighet. Fler än 9000 tester för CSS gör det nu lättare för utvecklare att skapa formatmallar som fungerar på olika webbläsare och på olika apparater.

"Denna utgåva ger mig en möjlighet att gratulera och tacka arbetsgruppen för CSS, och alla de utvecklare som har bidragit till att CSS blivit en succé", säger Bert Bos, en av uppfinnarna av CSS, och redaktör för specifikationen CSS 2.1. "Detta dokument är ett moget resultat av ett långvarigt arbete att skapa mycket bred interoperabilitet. Nu kan vi fokusera på alla de bra funktionaliteter som vi längtat efter att kunna ge till webben".

CSS-interoperabilitet spelar en viktig roll i det snabba upptaget av W3C:s öppna webbplattform, en plattform som dessutom innehåller HTML5, SVG, WOFF, API:er för geopositionering, för lagring lokalt, för realtidskommunikation, och en stor mängd andra teknologier för att bygga rika interaktiva tillämpningar.

En stabil plattform för innovation

Detta år firar vi CSS:s femtonårsjubileum, detta kraftfulla verktyg som gör det så lätt att skapa visuellt attraktiva sidor och tillämpningar, att driftsätta experimentell ny funktionalitet på ett säkert sätt, att vidareutveckla visuella intrycket oberoende av innehåll, och att kunna anpassa sidor till nya apparater.

"Man har frågat oss 'Varför har utvecklingen av CSS 2.1 tagit så lång tid?'" säger Daniel Glazman, en av ordförandena i arbetsgruppen för CSS. "CSS 2.1 är en verkligt stor samling funktionaliteter, och vi var alltså tvungna att inte bara noggrant granska och specificera potentiella interaktioner mellan olika CSS-funktionaliteter, utan även förstå hur existerande implementationer fungerar, och, naturligtvis, skapa testsviter. Vi har utnyttjat tiden för att säkerställa kvalitet och interoperabilitet".

Interoperabilitet i dagens specifikation gör det lättare än någonsin för utvecklare och designers att skapa ytterligare rikare funktionalitet. W3C avser att framtida utvidgningar av CSS skall organiseras som oberoende moduler, vilket skulle medföra att mindre omfattande och mer välavgränsade uppsättningar ny funktionalitet kan utvecklas, stabiliseras, och standardiseras i sin egen takt. Några av dessa nya funktionaliteter stöds redan i webbläsare och i annan programvara som provimplementeringar (de använder då den inbyggda prefixmekanismen i CSS som införts just för att stödja experimentell implementation). I och med att interoperabiliteten förbättras för sådana moduler så kan utvecklare gå över till standarden, för att förenkla sin kod. Arbetsgruppen för CSS publicerar även ögonblicksbilder ("snapshots") över vilken CSS-funktionalitet som stöds interoperabelt i webbläsare. Se t.ex. den den senaste ögonblicksbilden av CSS.

"Då vi nu publicerat CSS 2.1 som en W3C Recommendation" säger Peter Linss, en av ordförandena i arbetsgruppen för CSS, " kan arbetsgruppen fokusera sina insatser på att snabbt ta fram nya CSS-moduler som förbättrad styrning av layout, nya visuella effekter, bredare internationellt stöd, med mera".

Dessutom nya standarder för färg och MathML-profil

W3C publicerar två andra standarder som har omfattande användning och som nu bygger på CSS 2.1 som stabil grund: CSS Color Module Level 3 och A MathML For CSS Profile.

Modulen för färg ("Color module") erbjuder nya, lättanvända sätt att ange färg och transparens för text, kantlinjer och bakgrunder.

Det andra dokumentet illustrerar hur olika delar av den öppna webbplattformen fungerar ihop. "MathML For CSS Profile" kommer att, i samverkan med MathML, göra det lättare för utvecklare att presentera matematiska uttryck på webben, så att de blir korrekt återgivna i webbläsare.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 325 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Mediakontakter

Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447