W3CCommunity and Business Groups

W3C startar lättrörliga arbetsspår för att snabba upp innovation för webben

Intresseområdes- och affärsområdesgrupper uppmuntrar brett deltagande i teknikutvecklinghttp://www.w3.org/ — 16 augusti 2011 — För att stödja snabb utveckling av webbteknologi, meddelar W3C idag att nu startar lättrörliga arbetsspår där utvecklare och företag kan skapa webbteknologi inom ramen för W3C:s internationella expertsamfällighet. Eftersom innovation kan komma från organisationer likväl som från individer, så har W3C konstruerat intresseområdesgrupper ("Community Groups") för att stödja brett deltagande: vem som helst kan föreslå en grupp, och grupper startar så fort man kan se att det finns stöd från andra intresserade inom området. Det finns inga kostnader förknippade med att deltaga, och aktiva grupper kan fortsätta arbete utan begränsning på tid. Med enkla policies för deltagande kan grupper själva besluta om hur de vill arbeta. Den större gruppen implementerare av webbteknologi drar nytta av specifikationer som tillhandahålls med villkor om avgiftsfri patentlicensiering och copyright som inte förhindrar rimlig användning.

"Innovation och standardisering bygger på varandra," säger Jeff Jaffe, W3C CEO. "Den stabila webbplattformen, som W3C erbjuder, har alltid uppmuntrat innovation. I och med att innovationstakten ökar, och alltfler företag tar till sig W3C:s öppna webbplattform, så kan intresseområdesgrupper accelerera takten varmed innovativa teknologier inkorporeras i webben."

I och med att intresseområdesgrupper startas erbjuder nu W3C en smidig väg från innovation till öppen standardisering och till accepterande som en internationell standard av ISO/IEC. W3C:s mål skiljer sig åt mellan dessa komplementära steg, men de bidrar alla till att uppfylla organisationens mål att utveckla interoperabla standarder för att säkerställa webbens långsiktiga tillväxt.

W3C kan idag även meddela att nu startar affärsområdesgrupper ("Business Groups") som ger såväl W3C:s medlemmar som de som inte är medlemmar, ett leverantörsoberoende forum för att utveckla affärsområdesspecifika teknologier, och medel för att påverka inriktning av webbstandarder. W3C:s stab arbetar tillsammans med affärsområdesgrupper för att hjälpa dem uppnå sina mål och underlätta nätverkande mellan grupper med överlappande intressen. T.ex. kan en affärsområdesgrupp sammanställa industrispecifika krav och användningsfall, vilket kan ge värdefull information till en arbetsgrupp inom W3C.

"W3C har nu öppnat upp för att utveckla webbteknologi med svärmarbete ('crowdsourcing')," säger Harry Halpin, som samordnar arbetet med dessa grupper. "Med hjälp av dessa grupper kan människor komma i kontakt med ledande företag, forskningsgrupper och myndigheter. Utvecklare kan föreslå idéer till det stora sociala nätverket för W3C, och praktiskt taget omedelbart börja bygga samtänk med hjälp av W3C:s samarbetsverktyg eller andra medel. Att skapa en intresseområdes- eller affärsområdesgrupp betyder inte att man nedtonar sin egen identitet; det betyder snarare att man har lättare att sälja in intressentdrivet arbete till standardisering."

De första intresseområdes- och affärsområdesgrupperna

De första grupperna som drar igång visar på en mångfald av intressen. W3C meddelar nu att åtta intresseområdesgrupper startar:

och en affärsområdesgrupp:

Läs mer om W3C:s intresseområdes- och affärsområdesgrupper.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 325 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Kontaktpunkt för media

Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447