W3C

W3C:s standarder för Web Services nu godkända som ISO/IEC internationella standarder6 september 2011 – Idag låter World Wide Web Consortium (W3C) och Joint Technical Committee JTC 1, Information Technology inom International Organization for Standardization (ISO) och International Electrotechnical Commission (IEC) meddela att de har formellt godkänt en uppsättning av W3C:s teknologier för Web Services som ISO/IEC internationella standarder. I egenskap att nu vara ISO/IEC JTC 1-standarder, så drar nu dessa brett använda teknologier fördel av att formellt erkänts av nationella organ, och det kommer att bidraga till interoperabilitet och minska marknadsfragmentering, och alltså ge mervärde åt alla användare.

"Detta är goda nyheter, som säkerställer att människor kan använda webben överallt, på alla typer av apparater," säger Jeff Jaffe, W3C CEO. "W3C:s medlemmar har gett starkt stöd för detta samarbete med JTC1, som ett steg att förbättra global interoperabilitet. W3C:s öppna webbplattform är nu i ett bra läge för att bli utvald som den interoperabla plattformen för den växande webben av tjänster, apparater och människor. Då nu dessa teknologier blir stabila standarder, så ger de nationella organens erkännande ökad tyngd åt W3C:s intressentkrets, dess process, och dess policy för avgiftsfria patent.

Paketet av W3C:s teknologier för Web Services lämnades in till ISO/IEC JTC 1 som Publicly Available Specifications (PAS) i januari 2011. Paketet innehåller åtta specifikationer, bl.a. SOAP 1.2, MTOM, Addressing 1.0 och Policy 1.5, som är grundläggande specifikationer för meddelandebaserad tjänsteteknologi, vilken har tagits upp av industri världen över. W3C har varit godkänd som JTC 1 PAS Submitter sedan november 2010, och är en av de åtta organisationer som har innehar denna status. Enligt procedurerna för Publicly Available Specification kan organisationer som är giltiga PAS Submitters skicka sina specifikationer direkt till JTC 1 för att undergå en omröstning bland de nationella organen, och bli erkänd internationell standard.

"ISO/IEC JTC 1 är mycket nöjd med detta första och lyckosamma tillfälle att ta in detta viktiga resultat från W3C:s arbete, och förvandla det till formellt erkända ISO/IEC-standarder," säger Karen Higginbottom, ordförande i ISO/IEC JTC 1. "Vi ser fram emot en stark och konstruktiv samverkan."

Värdet att samarbete kring interoperabilitet

W3C har utvecklat processer och andra policies som bidrar till framtagandet av högkvalitativa, konsensusdrivna standarder, av vilka många ger kraft åt webben och databehandling inom företag. Ett godkännande från ISO och IEC skapar nya vägar för att W3C:s teknologier och riktlinjer kommer till användning. För många nationella organ är varumärkena ISO och IEC mer kända än W3C. I vissa fall, såsom vid offentlig upphandling, kan ett land vara bundet av att kräva att ISO/IEC-standarder används. Av dessa och andra skäl anser W3C att JTC 1:s formella godkännande av W3C-standarder som internationella standarder kommer att öka användning, minska fragmentering, och ge bättre interoperabilitet till alla användare.

"Vi på American National Standards Institute (ANSI) är, i egenskap att vara sekretariat för ISO/IEC JTC 1, mycket stolta över detta lyckosamma samarbete mellan ISO/IEC JTC 1 och W3C," säger Lisa Rajchel, sekreterare i ISO/IEC JTC 1. "Detta godkännande av W3C-specifikationerna uppvisar ännu en gång stark samverkan mellan den formella standardiseringsprocessen och konsortier som tar fram standarder."

Det som W3C härnäst kommer att lämna in är troligen Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Mer om W3C och om processen för ISO/IEC JTC1 PAS Submission finns på Frågor och svar om W3C PAS.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 325 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Om ISO

ISO är världens största utvecklare och utgivare av internationella standarder. ISO är ett nätverk av nationella standardiseringsorgan från 163 länder (vid slutet av 2010). Fler än 100 av ISO:s medlemmar kommer från utvecklingsländer. ISO har fler än 18600 internationella standarder i sin portfölj, och ISO:s arbetsprogram sträcker sig från standarder inom traditionella områden, såsom agrikultur och byggande, till mekanisk konstruktion, tillverkning och distribution, till transport, medicinska apparater, miljö, säkerhet, informations och kommunikationsteknologier, till standarder för bra arbetssätt och för tjänster.

Om IEC

IEC (International Electrotechnical Commission) är världens ledande organisation som förbereder och publicerar internationella standarder för alla elektriska, elektroniska och liknande teknologier – sammantaget kallat "elektroteknologi".

IEC:s internationella standarder täcker en stor uppsättning teknologier, från kraftgenerering, transmission och distribution, till apparater i hem och i kontor, halvledare, fiberoptik, batterier, nanoteknologi, konverterare för solenergi och vattenenergi, och mycket mera. Varhelst du träffar på elektricitet och elektronik så kan du upptäcka att IEC stöder säkerhet och prestanda, miljön, effektiv användning av elektrisk energi, och förnyelsebar energi. IEC ansvarar också för Conformity Assessment Systems, som certifierar att utrustning, system och komponenter följder dess internationella standarder. www.iec.ch

Förteckning av standarder

Mediakontakter

Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447