W3C

Standard för digitalt bläck förbättrar apparatintegration

Med InkML kan utvecklare lagra och utbyta data om gesterhttp://www.w3.org/ — 20 september 2011 — Idag släpper W3C en ny standard för utbyte av "digitalt bläck" för webben. Ink Markup Language (InkML), en W3C Recommendation, kan användas för att lagra och utbyta data från en elekronisk penna, men även data som handskrift, gester, skisser, musik och andra notationer.

"Inmatning med penna är ett väldigt naturligt sätt att använda en apparat, oavsett om det handlar om att styra apparaten, att mata in information, eller att kommunicera med andra människor," säger Debbie Dahl, ordförande i Multimodal Interaction Working Group. "Det är speciellt lockande att använda detta inmatningssätt på olika typer av apparater med tryckkänslig skärm, sådana som nu kommer ut på marknaden. Men hitintills har dataformat för inmatning med penna varit leverantörsberoende, och interoperabilitet mellan apparater har varit begränsad. InkML förändrar detta radikalt. Det kommer att bli spännande att få se hur InkML möjliggör nya interoperabla och innovativa tillämpningar baserade på handskrift, ritningar och symboler."

InkML är del i W3C:s pågående arbete med att bygga en gemensam webb som kan åtkommas från alla slags apparater. En uppsättning nya tillämpningar kan nu byggas, tack vare denna öppna standard, såsom att skicka meddelanden genom att skriva med penna; handskriven annotering av dokument, foton och andra media; gemensamma skrivtavlor; arkivering av handskrivna anteckningar; och mer effektiva sätt att fylla i formulär.

Dessutom kan användbarhet förbättras, när pennna och tal (och andra inmatningsmetoder) används tillsammans. Om penna och tal kombineras kan till exempel användare ställa frågor som "visa mig restaurangen i detta område", samtidigt som hon ritar en cirkel på kartan.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 325 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Mediakontakt

Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447