W3CINRIA logo

Inria värd för första franska W3C-kontorethttp://www.w3.org/ — 21 september 2011 — För att stärka relationerna till industri och forskning i Frankrike och Europa, meddelar nu World Wide Web Consortium (W3C) att ett W3C-kontor öppnar i Frankrike, med Inria (Institut national de recherche en informatique et en automatique). Detta firas med att kontoret arrangerar en session om Öppen Data vid Open World Forum, den 22 september 2011 i Paris, i samarbete med Inria och staden Paris.

"Inria har bl.a. ett långsiktigt mål att bidraga till utvecklingen av fri programvara och öppna standarder," säger professor Michel Cosnard, Ordförande och VD vid Inria. "Vi har stött W3C:s uppdrag alltsedan konsortiet grundades 1994, främst genom att vara värd för W3C:s europeiska del".

Ett av de huvudmål som kontoret kommer att arbeta med är att öka omfattningen av fransk deltagande (industri och forskning) i W3C:s standardiseringsarbete. "Genom att vara medlem i W3C," säger Bernard Odier, chef för det nya kontoret. "kan industrirepresentanter göra mer än att bara följa den snabba utvecklingen av webben ... de kan leda den. W3C stimulerar innovation och skapar möjligheter för industrisamverkan. Jag ser fram emot att arbeta med franska företag och forskningsorganisationer, för att berika W3C:s innovationsmiljö."

"Vi är särskilt glada över att Inria – en samarbetspartner sedan länge – kommer att inrymma det första franska W3C-kontoret," tillägger Dr. Jeff Jaffe, W3C CEO. "Forskning och industri är tätt sammanhängande när det gäller utveckling av webbstandarder. Genom sina industrikopplingar i Frankrike och Europa är Inria i en gyllene position att hjälpa W3C uppnå sina mål."

Den informationsspridning och medlemsrekrytering som kontoret (som ligger i Paris) utför kommer att komplettera det tekniska arbete som utförs av den W3C:s stab som också är placerad i Frankrike (Sophia Antipolis).

Om W3C-kontoren

W3C:s medlemmar arbetar med att uppnå webbens fulla potential, och parallellt samverkar W3C med regionala organisationer som vill bidraga till W3C:s mål. W3C-kontoren bidrar med informationsspridning i lokala språk, hjälper till att bredda W3C:s geografiska bas, samt uppmuntrar och rekryterar internationell medverkan i W3C:s olika aktiviteter. W3C har kontor i Australien; Benelux-länderna; Brasilien; Finland; Frankrike; Grekland; Indien; Israel; Italien; Kina; Korea; Marocko; Senegal; Spanien; Storbritannien och Irland; Sverige; Södra Afrika; Tyskland och Österrike; samt Ungern.

Om Inria

Inria, som grundades 1967, är den enda offentliga forskningsorganisationen som helt inriktas på datorer och IT. Inria har 3,400 forskare inom datorvetenskap och matematik, som som inriktar sig på att uppfinna framtidens digitala teknologier. Dessa, som är utbildade vid ledande internationella universitet, integrerar på ett kreativt sätt grundläggande forskning med tillämpad forskning; ger sig i kast med att lösa verkliga problem; samarbetar med de viktigaste spelarna inom offentlig och privat forskning Frankrike och internationellt; och delar framtagna resultat med innovativa företag. Forskare vid Inria har under 2010 publicerat fler än 4800 artiklar. De har genererat 270 gällande patent, och 105 uppstartsföretag. Inrias budget uppgick 2010 till 252.5 millioner euros, av vilket 26% var egna resurser. Mer information hittas på http://www.inria.fr/

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 325 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Mediakontakter

Kontaktpunkt W3C
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447
Kontaktpunkt INRIA —
Marie Gallas-Amblard, <marie.gallas-amblard@inria.fr>, +33 1 39 63 78 52