W3C

Google är W3C:s första guldsponsor

Adobe, silversponsor, ger starkt stöd för uppdragethttp://www.w3.org/ — 19 oktober 2011 — Tidigare i år skapade W3C ett sponsorprogram för att förstärka arbetet med att stödja utveckling av webbstandarder. Idag kan W3C informera om sina första "W3C Organization Sponsors": Google (guld) och Adobe (silver). W3C tackar båda dessa organisationer för deras generösa stöd. W3C kommer att använda dessa donationer för att stödja utbildning, dokumentation, verktyg och informationsspridning till de som är yrkesverksamma med webben.

"W3C har fungerat som en hörnsten för webbens utveckling, och Google är glad över att kunna stödja och deltaga i dess arbete," säger Vint Cerf, Chief Internet Evangelist på Google och en Internetpionjär.

"W3C fokuserar på standardisering som medel för att uppnå interoperabilitet" säger Jeff Jaffe, CEO på W3C. "Men framgång beror på en bred uppsättning insatser, bl.a. utbildning och informationsspridning till utvecklare. Donationerna från Google och Adobe gör det möjligt för W3C att öka sina insatser i sådana arbeten. Detta betyder såväl ökad användning som nya tjänster riktade till gruppen av webbintressenter."

"W3C lyfter fram många perspektiv från hela världen för att göra webben bättre," säger Kevin Lynch, Chief Technology Officer på Adobe. "Vi är glada för att vi kan stödja detta arbete, och ser fram emot fortsatt samarbete kring vår gemensamma vision om standardisering av en rikare webb."

Organisationssponsorer får mervärde i form av konsulttjänster och marknadsföring, såsom att synas vid W3C:s kommande Technical Plenary, det årliga mötet där intressenter i W3C träffas för att reda ut tekniska och strategiska utmaningar. Läs mer om värdet av W3C Organization Sponsorship.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 325 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har dessutom regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Kontaktpunkter för media

Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447