W3C

W3C annonserar första utkast av standard för personlig integritet på nätet

Ansatsen "Spåra inte" balanserar användarpreferenser och personaliserad webbupplevelsehttp://www.w3.org/ — 14 november 2011 — Eftersom det finns en växande oro om personlig integritet på webben, så publicerar W3C idag två första utkast av standardiserad teknologi som användare kan utnyttja för att ujttrycka sina preferenser om hur de kan spåras på nätet:

Dessa dokument är första resultat från ett brett samarbete mellan de intressenter som deltar i W3C Tracking Protection Working Group, bl.a. webbläsarleverantörer, innehållsleverantörer, reklamföretag, leverantörer av sökmotortjänster, samt experter på personlig integritet och konsumentskydd. W3C inbjuder nu till granskning av dessa tidiga utkast, som blir utgångspunkt för kommande arbete. W3C förväntar sig att dessa teknologier blir officiellt standardiserade runt mitten av 2012.

Växande plattform skapar möjligheter men även integritetsutmaningar

Den växande webben av sammankopplade apparater och tjänster har skapat kraftfulla nya tillämpningar som användare uppskattar, men där användare kanske inte förstår alla konsekvenser detta har på personlig integritet. De som arbetar med reklam på webben, vilket är en viktig affärsmodell för nätet, vill anpassa reklaminnehåll genom att analysera användarbeteenden, liknande hur marknadsdata används för att välja hur reklam placeras i tryckta media och som reklam på TV. Webbplatsägare vill få information om mönster i trafik och om köpbeteenden, och forma sina webbplatser så att de passa för dessa mönster. Små tillämpningar på sociala nätverk samlar in den personliga information som användare frivilligt delar ut. Kraftfulla sökmotorer gör det lätt att sammanställa information och hitta potentiellt känslig information. Olika typer av intressenter samlar alltså rutinmässigt in data från innehåll och från besök på webbplatser.

Många användare uppskattar att personalisering kan åstadkommas genom datainsamling: att användarupplevelsen förbättras; att mängden irrelevanta eller repetitiva annonser minskar; och att man slipper stöta på "betalningsportar" eller tjänster som endast kan åtkommas via prenumerationer. Andra upplever dock att sådan anpassning är inkräktande, inkorrekt, och är ett slags "skräppost". Det kan även skapa en stark negativ känsla när data som insamlas på en förtroendeingivande webbplats används eller delas utan att användaren givit sitt samtycke.

Insats av olika intressenter i olika roller strävar efter balans

För att hitta en bra balans, för att minska mängden överraskningar, och för att skapa förtroende på webben, har W3C gett i uppdrag åt arbetsgruppen för att skydda spår (Tracking Protection Working Group) att fokusera såväl på användares och regulatoriska myndigheters bekymmer, som på webbens affärsmodeller, som idag så tungt grundas på intäkter från reklam.

"Mer insiktsfulla affärs- och marknadsföringsstrategier kan och måste samexistera med respekt för individens personliga integritet," säger Dr. Matthias Schunter, IBM Research och en av ordförandena för arbetsgruppen. "Öppna standarder, som ger stöd för att bygga in personlig integritet i de verksamheter varmed affärsvärlden och samhället använder webben, kan åstadkomma förtroende på ett hållbart sätt."

Med denna nya standard kan användare uttrycka om de accepterar att data om dem kan samlas in genom spårning. Detta bidrar till att skapa en kommunikationskanal mellan användare och tjänster, för att förhindra överraskningar, och att återskapa förtroende i den kommersiella sfären. Standarden kommer även att definiera mekanismer att användas av webbplatser för att signalera om och hur de hanterar sådana preferenser, och en mekanism som användaren kan utnyttja för att skapa webbplatsspecifika undantag till DNT

"Vi vet att det finna många olika kategorier av användare. Vissa välkomnar entusiastiskt det mervärde som personaliserade webbtjänster ger, medan andra sätter sin personliga integritet i första rummet," säger Aleecia M. McDonald, Mozilla Foundation och en av ordförandena i arbetsgruppen. "Med mekanismerna för Do Not Track har användare medel i sina händer för att välja en balans som känns rätt för dem. Jag gratulerar medlemmarna i arbetsgruppen för att de har nått denna milsten, och jag är glad över de konstruktiva diskussioner vi har haft medan vi arbetat för att komma överens i viktiga frågor."

Bland deltagarna i arbetsgruppen återfinns för närvarande personer från 15 W3C-medlemmar: Adobe Systems; Apple Inc; Center for Democracy and Technology; Deutsche Telekom AG; Facebook; Google Inc.; IBM; Mozilla Foundation; Microsoft; Opera Software; Stanford University; The Nielsen Company; TRUSTe; och Yahoo! Inc. Ett flertal inbjudna experter ingår även, från Electronic Frontier Foundation; US Federal Trade Commission (FTC); Consumer Watchdog; German Independent Center for Privacy Protection (ULD); och Leiden University.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 325 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Mediakontakt

Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447