W3C

Intresseområdesgrupper accelererar innovation på webben, fler än 1200 deltagare på åtta månader

Innovation och standardisering är fokus för W3C:s medlemsmöte i majhttp://www.w3.org/ — 9 May 2012— Åtta månader efter att W3C:s intresseområdesgrupper (W3C Community Groups) startat för att snabba upp innovation för webben, så deltar fler än 1200 personer i fler än 80 grupper, med högst varierande intresseprofiler — allt från mobila profiler och spel på webben, till stora datamängder ("big data")

"Vi ville uppmuntra rikare och mer bred dialog om webbteknologi, och vi ser redan en väldigt lyckat resultat" säger Jeff Jaffe, W3C CEO. "Ett antal beslut om upplägg (såsom att ha en mycket liberal copyright-licens) har bidragit till att detta ses som en tilltalande miljö för viktiga intressenter. Arbetsprogrammet som dessa grupper är del av är fortfarande ganska färskt, men löftesrikt, och kommer att fortsätta att förbättras allt eftersom vi lär os av erfarenheter från hur det fungerar."

Som exempel på teman som pågående grupper diskuterar kan nämnas:

Tre affärsområdesgrupper ("Business Groups") har också påbörjat arbete, inom områdena Oil, Gas and Chemical; Web and Broadcasting; och Web-based Signage (se även information om W3C Workshop on Web-based signage). Affärsområdesgrupper är viktiga fora för att arbeta med webbteknologi inom en grupp av likasinnade intressenter, eller för att ha tillgång till en bra kanal in till standardiseringsprocesserna.

W3C medlemskap, innovation och standarder

W3C:s medlemmar har en avgörande roll såväl inom intresseområdesgrupper som i att förfina innovationer till interoperabla avgiftsfria webbstandandarder, genom en öppen konsensusprocess. W3C har för närvarande fler än 50 arbetsgrupper, som skapar standarder för den öppna webbplattformen, vilken är grunden för konstruktion av tillämpningar. Teknologier i detta område, bl.a. HTML5, mkgnar fortfarande fram, och i olika hastighet, men olika industrier har tagit till sig framväxande standarder, vilket många implementatörer, analytiker och media noterat.

Detta tryck har resulterat i att fler än 80 organisationer har blivit W3C-medlemmar under det gågna året, bl.a.: Baidu, Inc.; Cox Communications, Inc.; Gemalto SA; Huawei; Irdeto; MStar Semiconductor, Inc.; Panasonic Corporation; Qualcomm Innovation Center; Qihoo 360; Smart Communications Inc.; Square Enix Holdings; Telenor; Tencent; The Nielsen Company och Verizon Wireless. Sju har gått med i W3C som startup-medlemmar inom det nya under a program program som annonserades i februari, vilket införde nya kategorier av medlemskap i W3C.

W3C:s medlemmar kommer att samlas 13-15 maj 2012 vid W3C:s halvårsvisa rådsmöte (Advisory Committee meeting). Medlemmar och W3C:s stab kommer att diskutera nya möjligheter för standardisering, och hur man kan förstärka W3C:s process för standardisering.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 350 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Kontaktpunkt

Ian Jacobs, <w3t-pr@w3.org>, +1.718 260 9447