W3C

Ledande globala standardiseringsorganisationer stöder "OpenStand"-principer som driver innovation och gränslös handel

IEEE, IAB, IETF, Internet Society och W3C inbjuder andra standardiseringsorganisationer, myndigheter och företag att stödja en modern paradigm för globala öppna standarderPISCATAWAY, N.J., och WASHINGTON, D.C., United States; GENÈVE, Schweiz, och http://www.w3.org/ — 29 augusti 2012 — Fem ledande globala organisationer — IEEE, Internet Architecture Board (IAB), Internet Engineering Task Force (IETF), Internet Society och World Wide Web Consortium (W3C) — meddelade idag att de har undertecknat ett gemensamt uttalande som betonar vikten av en gemensamt utvecklad uppsättning principer, som etablerar en modern paradigm för globala öppna standarder. Dessa gemensamma "OpenStand-principer" — grundade på den produktiva och effektiva standardiseringsprocess som har gjort Internet och webben till de främsta plattformarna för innovation och gränslös handel — har visat sin styrka att uppmuntra till konkurrens och samarbete, att stödja innovation och interoperabilitet, och att skapa affärsmässig framgång.

IEEE, IAB, IETF, Internet Society och W3C inbjuder andra standardiseringsorganisationer, myndigheter, företag och teknologiinnovatörer världen över att skriva under dessa principer, vilka finns dokumenterade på open-stand.org.

OpenStand-principerna strävar efter att ta ett samlat grepp på denna framgångsrika standardiseringsmodell, och göra den tillämpbar på de många teknologiområden och marknader som ryms inom nutidens globala ekonomi. Principerna utgör en modern paradigm, i vilken globala marknadsekonomier — som drivs av teknologisk innovation — skapar incitament för global användning av standarder, oavsett deras formella status inom traditionella standardiseringsorgan med nationell representation. OpenStand-principerna kräver:

"Ny dynamik och hårdare miljö för global industri har drivit fram ändringar i hur standarder tas fram och används världen över," säger Steve Mills, chef för IEEE Standards Association. "Ökad globalisering av marknader, teknologins snabba utveckling och starkare krav på time-to-market har tvingat industrin att hitta mer effektiva sätt att definiera globala standarder vilka bidrar till att utvidga globala marknader. Principerna som uttrycks i OpenStand uppmuntrar den mer effektiva internationella standardiseringsparadigm som världen behöver."

Leslie Daigle, CTO på Internet Society lägger till: "Utveckling av internationella standarder för gränslös handel kan inte göras på ett improviserat sätt; det finns redan en paradigm för detta — en som har visat sin flexibilitet och som drivs av högkvalitativ teknik. OpenStand-principerna uttrycker den styrka som gräsrotssamarbete har i att få global kreativitet och expertis att bidraga till standarder i teknologiområden, vilka ger energi till den moderna ekonomins utveckling."

Bland de standarder som utvecklas och används enligt OpenStand-principerna återfinns IEEE-standarder för Internets fysiska konnektivitet, IETF-standarder för Internets globala interoperabilitet och W3C-standarder för webben.

"Internet och webben har skapat ekonomisk och social transformering, som påverkar miljarder människors liv. Effektiv standardisering av så många teknologier har varit nyckeln till att det globala Internet blivit så framgångsrikt," säger Russ Housley, ordförande för IETF. "Dessa globala standarder utvecklades med fokus på bästa teknik och används genom samarbete mellan många deltagare världen runt. Resultaten har bokstavligt talat förändrat världen, i en utsträckning som vida överstiger vad som har uppnåtts med någon annan modell för utveckling av standarder."

Globalt använda standarder för konstruktion/automation, som har banat väg för ett stort steg framåt i industrins förmåga att definiera komplexa elektroniska lösningar, är även det ett exempel på standarder utvecklade i samma anda som OpenStand-principerna. Ett annat teknologiområde som är moget att behöva sådana standarder under kommande tio-års-perioder är globala satsningarna på smarta elnät, som strävar efter att förstärka regionala lösningar för elproduktion, -distribution, -leverans och elförbrukning med ett två-vägs nätverk för kommunikation och styrning.

"Tänk på allt det som Internet och webben har möjliggjort under de senaste 30 åren -- omfattande förvandling av samhälle, offentlig sektor och handel," säger Jeff Jaffe, CEO på W3C. "Det är anmärkningsvärt att en liten grupp organisationer, som arbetat enligt en liten uppsättning principer, har i så stor utsträckning påverkat mänskligheten, innovation och konkurrens i globala marknader."

Bernard Aboba, ordförande för IAB: "Internet har byggts med specifikationer som helt frivilligt tagits i användning världen över. Genom att lägga större vikt vid fungerande programvara, interoperabilitet och faktisk användning, jämfört med formell status, så har Internet demokratiserat utvecklingen av standarder, och gjort det möjligt för specifikationer som ursprungligen tagits fram utanför standardiseringsorganisationer att få erkännande grundat på sina tekniska meriter och på faktisk användning, vilket bidragit till att skapa globala gemensamheter som ger mervärde till mänskligheten. Vi inbjuder nu standardiseringsorganisationer, liksom myndigheter, företag och individer att förena sig med oss på open-stand.org, för att skriva under principerna som har gett näring åt Internet och som ligger bakom många andra viktiga standarder — och som kommer att göra det i fortsättningen."

Om IEEE

IEEE är en stor global organisation för tekniska yrkesmänniskor, och arbetar för att utveckla teknologi för mänsklighetens bästa. Genom sina höggradigt citerade publikationer, konferenser, teknologistandarder och aktiviteter för yrkesverksamma och för utbildning, har IEEE blivit en förtroendeingivande röst inom en bred uppsättning områden -- allt från flyg- och rymdsystem, datorer och telekommunikation, till biomedicin, elektrisk kraft och konsumentelektronik. Läs mer på http://www.ieee.org.

Om Internet Architecture Board (IAB)

IAB har skapats både som en kommitté inom Internet Engineering Task Force (IETF) och som en rådgivande grupp inom Internet Society (ISOC). Bland dess ansvarsområden återfinns arkitekturansvar gentemot IETF-aktiviteter, ansvar för Internet Standards Process och konflikthantering inom denna, samt att tillsätta ansvarig redaktör för RFC. IAB ansvarar även för hanteringen av registren över parametrar i IETF- protokoll.

Om Internet Engineering Task Force

Internet Engineering Task Force (IETF) är en stor öppen internationell intressegrupp för nätverkskonstruktörer, operatörer, leverantörer och forskare, med intresse för utvecklingen av Internets arkitektur och smidig drift av Internet. Alla intresserade individer kan gå med i IETF. IETF är en formellt organiserad aktivitet inom Internet Society.

Om Internet Society

Internet Society är en betrodd oberoende källa för information och visioner om Internet, med global närvaro. Med sin välstrukturerade vision och gedigna teknologiska grund stöder Internet Society öppen dialog i områden som policy, teknologi och framtida utveckling, dialog där användare, företag, myndigheter och andra organisationer kan deltaga. Genom att arbeta med sina medlemmar och lokalavdelningar (Chapters) världen runt bidrar Internet Society till den fortsatta utvecklingen och tillväxten av Internet för alla. Få mer information på www.internetsociety.org.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 375 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Kontaktpunkter för media

Shuang Yu, för IEEE Standards Association
+1 732-981-3424
shuang.yu@ieee.org

Wende Cover, för IAB, IETF and Internet Society
+1 703 439 2773
cover@isoc.org

Marilyn Siderwicz, för W3C
+1 617 258 5263
msiderwicz@w3.org