W3C

W3C sjösätter kurs om HTML5 i nytt samarbete med edX

W3Cx utbildningskurser i form av MOOC expanderar för att nå utvecklargrupper världen runthttp://www.w3.org -- 31 mars 2015 -- World Wide Web Consortium (W3C), den globala organisationen för utveckling av tekniska webbstandarder, meddelar idag att ett nytt samarbete med edX nu startar. edX en av världens ledande plattformar för nätbaserade kurser, är nu medlem i W3C, och kommer att erbjuda sin första kurs om HTML5 den 1 juni 2015. Registrering kan nu ske.

W3C kommer att, under namnet W3Cx, utveckla ett antal MOOC:ar ("Massive Online Training Courses"), med kvalitet som avspeglar W3C:s auktoritet och expertis i att antal kurser om grundläggande webbteknologier.

”W3C:s samarbete med edX skapar nya möjligheter för webbutvecklare att deltaga i kurser som skapats speciellt för dem,” säger Dr. Jeff Jaffe, W3C CEO. ”Dessa W3Cx-kurser kommer att hjälpa dem att utvidga sina förmågor och stärka dem så att de kan bli framtida ledare och innovatörer på webben.”

”Vi är glada få hälsa W3C välkommen in i edx.org,” säger Anant Agarwal, CEO, edX. ”Eftersom W3C har internationell täckning och är fokuserad på att leda webben fram mot sin fulla potential, så kommer W3C:s globala spridning, expertis och engagemang för samarbeten att hjälpa edX:s kursdeltagare världen runt att nå nya nivåer i sin tekniska kunskap och kompetens.”

W3Cx-kursutbud startar med HTML5 del 1

Den första W3C-kursen kommer att vara HTML5 del 1, och den fokuserar på grunderna i webbdesign på en intermediär nivå. HTML5 är standardspråket för webben, och har utvecklats av W3C och den breda gruppen av webbutvecklare. Det är allmänt känt att HTML5 är, och kommer att förbli, den viktigaste teknologin för organisationer som levererar tillämpningar på olika typer av plattformar.

Kursen leds av Michel Buffa, professor på universitetet vid Côte d'Azur (UFR Sciences), och denna första kurs om HTML5 kommer att lära ut hur man behärskar och använder de olika nya funktionaliteterna i språket, och hur man skapar sika webbplatser och -tillämpningar. Ta del av mer information i professor Buffas introduktionsvideo för kursen och läs kursbeskrivningen där mer information finns.

W3C fortsätter med sitt engagemang för webbutvecklare

Under nästan 14 år har W3C utvecklat och tillhandahållit verktyg i öppen källkodsformat för daglig användning av miljoner webbutvecklare och webbdesigners. Enligt Marie-Claire Forgue, chef för utbildning vid W3C, representerar W3C:s samarbete med edX ett viktigt nytt område där utvecklare kan dra nytta av samverkan med W3C.

”W3C har en lång och rik historia av att ge stöd och tjänster åt utvecklare,” säger Forgue. ”Dessa W3Cx-kurser innebär att tusentals utvecklare världen runt får bättre tillgång till högkvalitativa utbildningsprogram framtagna av W3C.”

Förutom W3Cx genomför W3C även traditionell nätutbildning via sin W3DevCampus-plattform, tillhandahåller utvecklarinriktad dokumentation på nätet via sin WebPlatform.org, och erbjuder valideringsverktyg gjorda som öppen källkod.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 390 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, och Beihang University i Kina, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Kontaktpunkter för media

För W3C, Karen Myers karen@w3.org.

För edX, Rachel Lapal rlapal@edx.org