W3C

World Wide Web Consortium (W3C) utvidgar Emmy-belönat arbete att göra videoinnehåll mer tillgängligt genom undertexter

W3C:s Internet Media Subtitles and Captions 1.0 (IMSC1) är nu en global standardhttps://www.w3.org/ -- 24 maj 2016 -- World Wide Web Consortium (W3C), organisationen som utvecklar globala standarder för webbens grundläggande teknologier, har nu publicerat nya tekniska riktlinjer, TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0 IMSC1 standarden, som kommer att förbättra tillgänglighet för videoinnehåll, och göra det lättare och mindre kostsamt för distributörer av videoinnehåll på nätet att leverera undertexter (eng: subtitles och captions) till världens olika språkområden.

”Tidigare använde innehållsskapare och distributörer olika regionala versioner och varianter av TTML-baserade undertexter, vilket medförde att tittarens upplevelser av innehållet blev inkonsistent i vissa delar av världen,” säger Philippe Le Hegaret, som leder W3C:s arbetsområde kring användarinteraktion. ”Med IMSC1 får man nu tillgång till ny funktionalitet, bättre teknisk kvalité, och konsistens på global nivå.”

Harmoniseringen av dessa tekniska riktlinjer för undertexter till video över nätet är resultatet av samarbete mellan medlemmar i W3C:s arbetsgrupp för tidsstyrda undertexter (Timed Text Working Group), globala experter och andra organisationer, bland annat European Broadcasting Union (EBU) och Society of Motion Picture & Television Engineers (SMPTE).

”IMSC1 är ett bra exempel på hur samarbete mellan W3C, EBU och våra medlemmar har bidragit till att på en global nivå förbättra standarder för undertexter,” säger Simon Fell, EBU:s Technology & Innovation Director. ”Vi har arbetat tillsammans för att minimera skillnaderna mellan existerande standarder, och minska den mängd alternativa val som har funnits, för att förenkla praktisk användning och uppnå bred användning av den nya standarden.”

Upptag

IMSC1 har anammats av projekt i många standardiseringsorganisationer världen över, såsom Interoperable Master Format (SMPTE ST 2067-2) utvecklad av SMPTE, och den framväxande ATSC-standarden Captions and Subtitles (A/343), vilken utvecklas av Advanced Television Systems Committee (ATSC).

Mark Richer, chef på ATSC, säger: ”IMSC1 är en hörnsten i A/343, vilken är en del av familjen ATSC 3.0 av standarder riktad mot nästa generationens TV-utsändningar -- såväl distribuerad över marksändningar som med hybridlösningar där bredband ingår. Vi är mycket tacksamma över vad W3C har åstadkommit genom denna utveckling av IMSC1.”

Jim Helman, CTO på MovieLabs, förklarar att: ”Alltifrån den grundläggande standarden TTML1, och nu med IMSC1 och TTML2, så har familjen av TTML-standarder erbjudit vår industri en gemensam bas för att skapa och distribuera undertexter, vilket ger en enormt förenklad implementation, och förbättrar tittarnas upplevelser världen över.”

Ny funktionalitet för undertexter

TTML Profiles för IMSC1 -- en tillämpning av W3C:s Emmy-belönade Timed Text Markup Language (TTML) -- förenklar skapande of bearbetning av undertexter i hela världen, genom att harmonisera brett använda profiler av TTML, såsom EBU-TT-D, CFF-TT, SDP-US och SMPTE-TT. Dessutom har W3C:s arbetsgrupp uppdaterat utkastet av TTML 2, den andra versionen av Timed Text Markup Language (TTML), som lägger till funktionalitet införd i IMSC1, samt andra förbättringar för typografi i östasiatiska språk, stereoskopisk presentation, avbildning till HTML och CSS, med mera.

IMSC1 inför praktiska begränsningar av TTML, och lägger till ett antal efterfrågade funktionaliteter, bland annat:

Förenlig med och integrerbar med existerande arbetsflöden och kravuppsättningar

IMSC1, vilken kan beskrivas som en plattform för harmonisering av arbetsgång för skapande av undertexter, bidrar till att jämka samman standarder, och undviker ytterligare fragmentering. IMSC1 bygger på W3C:s XML (eXtensible Markup Language), och W3C förväntar sig att IMSC i framtiden kommer att utvecklas i samklang med förändrade krav för undertexter, där kommande versioner av IMSC kommer att innehålla funktionalitet från den andra versionen av TTML (TTML2), som just nu är under framtagande.

IMSC1 är kompatibel med vanliga förpackningsformat för media, såsom MP4 (ISO/IEC 14496-12), använt i format som DASH, HLS och CFF, och MXF (SMPTE ST 377-1), och med omfattande användning i professionella tillämpningar.

IMSC1 integrerar existerande arbetsflöden, bibliotek för innehåll, och krav på undertexter, genom att erbjuda konvertering från populära format som CEA-608/708 (SMPTE RP 2052-10 och RP 2052-11) och EBU:s undertextformat STL (EBU Tech 3264).

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt: Australien, Benelux, Brasilien, Finland, Frankrike, Tyskland och Österrike, Grekland, Ungern, Indien, Italien, Korea, Marocko, Ryssland, Södra Afrika, Spanien, Sverige, och Storbritannien/Irland. Mer information finns på http://www.w3.org/

Kontaktpunkt för media

Karen Myers, W3C <w3t-pr@w3.org> Mobil: 1.978.502.6218

Stöduttalanden från W3C-medlemmar

British Broadcasting Corporation (BBC)

The BBC has been a pioneer in the field of subtitles and captions, providing services to audiences, and technical solutions since the late 1970s. The BBC was instrumental in setting up the W3C Timed Text Working Group and in developing the TTML format, and has followed this up both within the TTWG and in other industry groups including the EBU.

The BBC congratulates the W3C Timed Text Working Group on the publication of the Recommendation for the IMSC 1 profiles of TTML. As a profile of TTML that incorporates EBU-TT-D the IMSC 1 profiles help to bring together standards rather than creating further fragmentation, and meet the BBC's requirements for subtitle delivery and presentation. They can be used for the global delivery of subtitles and captions for broadcast television content.

Nigel Megitt (nigel.megitt@bbc.co.uk)

European Broadcasting Union (EBU)

EBU's Technology & Innovation director Simon Fell said: ”For us standardisation is not so much about creating new standards with many options, but actually the opposite: minimising the divergence between existing standards and reducing options to simplify practical use and enable broad adoption. IMSC is a good example where cooperation between the W3C, the EBU and our Members has helped to improve the worldwide subtitling standards scene.”

Frans De Jong (dejong@ebu.ch)

Institut für Rundfunktechnik (IRT)

Many organisations, like the EBU with EBU-TT-D, use TTML to define a regional profile that fits the requirements of specific access services. With IMSC the W3C now defines a common basis for all the different TTML profiles which is an important step to foster international compatibility of caption formats. Because IMSC makes the EBU defined EBU-TT-D a complete subset and EBU-TT-D is also mandated by HbbTV 2.0, IMSC has the potential to be the common ground globally which enables interoperability for subtitles in a converged world of broadcast and internet.

IRT participates and contributes to the work of the Timed Text Working Group because it believes that W3C is the suitable forum to specify the technical means for global interoperability of subtitle formats. With IMSC the W3C adds important value to subtitles as a multiplatform access service.

Andreas Tai (tai@irt.de)

Netflix

At Netflix, we strive to provide the highest quality captions and subtitles at a global scale while preserving the creative intent of the assets. IMSC1 allows us to achieve this goal and represents a significant milestone in the effort to establish a single global standard for subtitles and closed captions. We are fully committed to supporting IMSC1 as the preferred model for subtitle delivery into the Netflix ecosystem. In addition, we are committed to the next steps of TTML2 adoption and enhancing IMSC to fully support advanced Asian layout features. We look forward to advancing this work through our participation in the W3C Timed Text Working Group and through the funding of open-source TTML2 and IMSC implementations.

David Ronca, Director of Encoding Technologies