W3C

W3C:s experter från hela världen arbetar med framtidens webbteknologier

Årliga tekniska mötet har detta år rekordmånga deltagarehttps://www.w3.org/ -- 23 september 2016, Lissabon, Portugal -- Fler än 550 experter på webteknologier samlades i Lissabon, Portugal, denna vecka för att diskutera utmaningar och möjligheter för framtida utvecklingen av teknologi för webben, och för standardisering. Mötet anordnades av World Wide Web Consortium (W3C), vars mål är att leda webben till sin fulla potential genom att standardisera webbens teknologier. I detta årligen återkommande möte, Technical Plenary and Advisory Committee (TPAC), ingick denna gång nästan 40 sessioner organiserade av grupper med uppdrag att ta fram standarder. Ytterligare 40 informella break-out sessions diskuterade framväxande teknologier som kan dra nytta av att standardiseras inom W3C.

Vid konferensen gav webbens uppfinnare och W3C:s direktor Sir Tim Berners-Lee ett huvudtal, i vilket han tackade och uppmuntrade de som arbetar med webbteknologier, och ville att de skulle sträva efter att uppnå hans ursprungliga vision om en öppen, interoperabel och decentraliserad webb, för alla i hela världen.

Den 6 augusti detta år firade webben sin 25-årsdag av att ha lanserats som en allmänt tillgänglig tjänst. Efter att Berners-Lee uppfunnit webben 1989, så har den utvecklats till att stödja rik video och grafik, fungera på många olika typer av apparater, finns i många språk och vara tillgänglig för användare med funktionshinder. Det är öppna webbstandarder som har varit förutsättningen för dessa framsteg, standarder som definierar tekniska byggstenar vilka gör webben öppen, interoperabel och tillgänglig. Dessa standarder har tagits fram inom World Wide Web Consortium.

”W3C:s medlemmar, och den större gruppen av intressenter i webben, har ett stort ansvar vilande på sig, nämligen att forma framtidens webbteknologier,” säger Dr. Jeff Jaffe, W3C CEO. ”De flesta människor tar för givet att webben helt enkelt skall fungera för dem, medan de grundläggande teknologierna som gör att webben fungerar för alla, de teknologierna har tagits fram av skickliga, erfarna och engagerade teknologiexperter bland webbens intressenter. Detta års TPAC-möte betonade vikten av och effekten av W3C:s arbete.”

Ett viktigt inslag i det som presenterades av W3C-grupper med uppdrag att standardisera handlade om vidareutveckling av den öppna webbplattformen och om specifika industrikrav på nästa generations webb:

Förutom de träffar som avhölls av formellt etablerade arbets- och intressegrupper med W3C:s medlemmar, arrangerade W3C för första gången möten för fler än 20 intresseområdesgrupper (”Community Groups”), vilka fungerar som växthus för nya idéer angående framtida webbteknologier. Bland de teman av högt intresse i möten med intresseområdesgrupper och "breakout"-sessioner fanns t.ex. blockkedjor (blockchains) virtuell realitet (VR/AR), bluetooth och NFC för webben, mikrobetalningar, tidshantering på olika enheter, och en "Web of Things plugfest".

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, Beihang University i Kina, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

End Press Release

Kontaktpunkter för media

Karen Myers, W3C <w3t-pr@w3.org> Mobil: 1.978.502.6218