W3C

Informationsmaterial: "Vad nytt under webben?"


SICS logo

Titel:
Vad nytt under webben?
Kontext:
informationsstation vid SICS Open House 2008
Datum:
2008-04-17
Plats:
Stockholm
Sammanfattning:

Några "poster-slides" som lyfter fram ett antal nya/heta verksamhetsområden inom W3C.

 

Bilder:
pdf (30 KB)
W3C at SICS Open House (Foto: Mikael Röhr)

Last modified: Fri May 16 13:12:50 W. Europe Daylight Time 2008