W3C

Presentationsmaterial: HTML 5 -- den nya HTML-standarden


SICS logo

Titel:
HTML 5 -- den nya HTML-standarden
Presentatör:
Olle Olsson, Svenska W3C-kontoret
Kontext:
Kortpresentation på SICS Open House 2008
Datum:
2008-04-17
Tid:
15:15 -- 15:30
Plats:
Stockholm
Sammanfattning:

En kort översikt över de grundläggande idéerna bakom den framväxande HTML 5. HTML 5 skall i första hand ersätta den senaste HTML-standarden (HTML 4), men har även relevans för XHTML.

 

Bilder:
pdf (410B)

Last modified: Thu May 15 17:54:19 W. Europe Daylight Time 2008