W3C

Presentationsmaterial: Internationalisering och lokalisering


Spåkrådet logo

Titel:
Internationalisering och lokalisering
Presentatör:
Olle Olsson, Svenska W3C-kontoret
Kontext:
presentation vid symposiet "Språk och Internet"
Datum:
2008-05-14
Tid:
10:00 -- 10:30
Plats:
Stockholm
Sammanfattning:

En översikt över internationalisering och lokalisering på webben - motiv, behov, ansatser, hjälpmedel, ...

 

Bilder:
pdf (1,56 MB)

Last modified: Thu May 15 17:47:05 W. Europe Daylight Time 2008