W3C

Presentationsmaterial: Tillgänglighet, metoder, tekniker


EPiServer-dagen 2009 logo

Titel:
Tillgänglighet, metoder, tekniker
Presentatör:
Olle Olsson, Svenska W3C-kontoret
Kontext:
presentation på EPiServerdagen 2009
Datum:
2009-03-11
Tid:
09:00 -- 09:45
Plats:
Stockholm
Sammanfattning:

Denna presentation beskriver bakgrund, ansats, mål och resultat för arbetet med Web Content Accessibility Guidelines, med fokus på WCAG 2.0.

 

Bilder:
pdf (2 bilder/A4, 0.35 MB)

Last modified: Wed Feb 24 17:06:36 W. Europe Standard Time 2010