W3C

Presentationsmaterial: HTML5 - ny funktionalitet för webben


Titel:
HTML5 - ny funktionalitet för webben
Presentatör:
Olle Olsson, Svenska W3C-kontoret
Kontext:
presentation vid KNOW IT workshops våren 2011
Datum:
2011-02-06
Tid:
...
Plats:
Stockholm, Sverige
Sammanfattning:

Det talas mycket om HTML5, efterföljaren till HTML4. Vi ser även en debatt om HTML5 är det rätta svaret på behoven i webbdesign, eller om det är i själva verket är andra teknologier som nu och framöver kan ge bättre stöd.

Det kan alltså vara läge att ge en bild av vad den framväxande webbstandarden HTML5 är, och vad som driver dess utveckling. Presentationen tar upp perspektiv som:

Presentationen ger en översikt över detta område, för att skapa en bättre förståelse av vad HTML5 kan erbjuda kommande webbdesigners och webbplatsägare.

 

Bilder:
pdf (2 bild/A4, 780 KB)

Last modified: Wed Feb 09 15:49:57 W. Europe Standard Time 2011