W3C

Presentationsmaterial: CSS3 - nytt utseende på den moderna webben


SUNIweb-2011

Titel:
CSS3 - nytt utseende på den moderna webben
Presentatör:
Olle Olsson, Svenska W3C-kontoret
Kontext:
presentation vid SUNIWEB 2011
Datum:
2011-09-14
Tid:
12.45 - 13.45
Plats:
Linköping, Sverige
Sammanfattning:

CSS3 är en av huvudkomponenterna i den framväxande nya webbplattformen, där den andra komponenten är HTML5. Målet med CSS3 är att kunna ge fullgott stöd för att skapa attraktivt och användbart webbinnehål, drivet dels av nya och starka behov från användarsidan, och dels av de nya teknologiska möjligheter som finns i webbplattformen.

Bland punkterna att ta upp är: hur specifikationerna struktureras; hur arbetet drivs fram stegvis; vilka områden inom formatering där CSS3 går utöver CSS1 och CSS2; relation till andra webbteknologier med formateringsstöd; hur CSS3 är tänkt att användas; formatering av webbinnehåll resp webbtillämpningar; vanliga webben och den mobila webben; framväxande CSS3-stöd i webbläsare; andra teknologier som konkurrent eller komplement; ...

 

Bilder:
pdf (2 bild/A4, 681 KB)

Last modified: Mon Sep 19 16:56:35 W. Europe Daylight Time 2011